CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

399'lu Personel "Havuz" İstiyor!

Adil Haber-Sen olarak, daha önce de birçok kez gündeme getirdiğimiz ve talepte bulunduğumuz 399’lu Personele Havuz konusunu yeniden gündeme taşıyoruz. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yazdığımız resmi yazıyla, 399’lu mesai arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları en üst makama aktarırken, çözüm önerimizi ve talebimizi de tekrar dile getirdik. Konuyla ilgili tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.


23.05.2013 tarih 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte personel istihdamı hususunda da bir takım değişikliklere gidilmiş ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlara tabi olmaksızın İdari Hizmet Sözleşmeli personel istihdamı modeline geçilmiştir. 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun ‘’mevcut personel’’ başlıklı geçici 5’inci maddesinde,


‘’Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,

b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin,

ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin,

mevcut statüleri ile PTT’de istihdamlarına devam olunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen personelin; avukatlık vekâlet ücreti dâhil özlük ve mali hakları aynen korunur.’’ Denilmek suretiyle mevcut personelin durumu düzenlenmiştir.

 

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun geçici 5’inci maddesinde açık bir şekilde ‘’mevcut personelin mali ve özlük haklarının korunacağı’’ hüküm altına alınmasına rağmen aradan geçen yaklaşık 11 yıllık süreçte maalesef mevcut personel olan 399 Sayılı KHK ile çalışan sözleşmeli personelin özellikle özlük hakları korunmamıştır.

 

PTT AŞ. İdari Hizmet Sözleşmeli personel istihdam etmeye başladıktan sonra yaptığı uygulamalarla doğrudan 399 Sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin özellikle kariyer hakkını tamamen ortadan kaldırmış, görevde yükselme unvan değişikliklerinde İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçme şartı getirmiştir. PTT AŞ. Yönetimi tarafından alınan ve prensip kararı denilen 2016 tarihli yazıda ‘’399 S. KHK’ya tabi personelden unvan değişikliği talebinde bulunanların İdari Hizmet Sözleşmesini imzalamaları halinde dilekçelerinin işleme alınacağı’’ belirtilmiştir. Yine benzer şekilde 2018 yılında yapılan müdür görevde yükselme sınavında başarılı olanlarının İdari Hizmet Sözleşmesini imzalamaları halinde atamalarının yapılacağı hüküm altına alınmış ve son olarak 2024 yılında yapılan şef/başpostacı/teknik şef ve başmühendislik görevde yükselme, mühendis/avukat ve şehir plancısı unvan değişikliği sınavlarında başarılı olanların atamalarının İdari Hizmet Sözleşmesini imzalamaları halinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

PTT AŞ’nin hem almış olduğu prensip kararından hem de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yapmış olduğu uygulamalardan açıkça görüleceği üzere mevcut personel konumunda bulunan 399 Sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin İdari Hizmet Sözleşmesini imlamadan kariyer hakkını kullanması mümkün değildir. İdari Hizmet Sözleşmeli personel 5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesine göre sigortalı olarak istihdam edilmekte ve İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre özlük hakları düzenlenmektedir. Mevcut 399 Sayılı KHK’ya tabi personel ise emekli sandığı hükümlerine çalışmaktadır. Bu nedenle 399 Sayılı KHK’ya tabi olarak çalışan mevcut personel İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçmek istememektedir.

 

PTT AŞ yönetiminin hem yukarıda belirttiğimiz uygulamalarından hem de sözlü beyanlarından anlaşıldığı üzere bundan sonraki personel istihdam modeli idari hizmet sözleşmeli personel şeklinde olacaktır. Bu durumda mevcut 399 Sayılı KHK’ya tabi personelin en önemli özlük haklarından biri olan kariyer hakkı elinden alınmış ve hedefsiz bir çalışan kitlesi oluşturulmuştur. Hedefi ve amacı olmayan bir çalışanın ise verimli ve üretken olması mümkün olmayıp, bu durum kamu yararını gerçekleştirmede de olumsuz etki edecektir.

 

PTT AŞ’de yaklaşık 40.000 çalışan bulunmakta ve bunların yaklaşık 10.000’i 399 Sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personeldir. Bu personel genel olarak memur ve dağıtıcı ünvanında olup, şef, teknisyen, mühendis vb. Unvanlarda olanlarda vardır. Yaş aralığı 30 ile 45 arasında olan memur ve dağıtıcı olarak görev yapanların büyük bölümü üniversite mezunu olup, birçoğunun yüksek lisansı da mevcuttur.

 

PTT AŞ yönetiminin personel stratejisini İdari Hizmet Sözleşmeli personel üzerine kurması ve mevcut personelin kariyer hakkının elinden alınması nedeniyle; PTT AŞ’de 399 S. KHK’ya tabi sözleşmeli olarak çalışanların yapılacak bir düzenleme ile eğitim durumları ve mesleki bilgi ve tecrübelerine göre bir defaya mahsus bir hak tanınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.  
 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

307 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page