CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Asgari Ücret Artışı Ptt Çalışanının Maaşına Nasıl Etki Edecek?193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32’inci Maddesi, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulmuştur. Buna göre; ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi SGK ve işsizlik primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretler gelir vergisinden istisna edilecektir.


Güncel Vergi İstisna Tutarları Ne Kadar?


Vergiden istisna tutar hesaplamasında vergi dilimi olarak asgari ücretin içinde bulunduğu KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI baz alınır ve vergi dilimi tespiti buna göre yapılır.


Yukarıdaki tabloda aylık bazda vergi istisna tutarının tespiti yapılmıştır. Örneğin Ocak ayında ₺638,01 vergiden istisna tutulurken, Aralık ayında bu tutar ₺850,68 çıkmıştır. Görüldüğü gibi asgari ücretteki vergi dilimi arttıkça çalışanların vergiden istisna tutarı da/kazancı da artmaktadır.Durumu maaş bordrosu üzerinde açıklamak gerekirse; örnekteki kişinin maaşından 1.705,52 TL vergi kesilmesi gerekirken 638,01 TL vergiden istisna tutulduğu için kişi 1.067,51 TL vergi ödemiştir. (1.705,52-635,01=1.067,51)

Örneğimizdeki kişinin ödemesi gereken vergi Aralık ayında yine 1.705,52 olsaydı, kişi bu kez 854,84 TL( 1.705,52- 850,68= 854,84) vergi ödeyecekti. Bir başka deyişle 212,67 TL cebinde kalacaktı.


Asgari Ücretteki Artışın Maaşa Etkisi Ne Kadar Olacak?


Asgari ücretteki artış vergiden istisna tutarın da artması anlamına gelir. Vergiden istisna tutarın artması ile birlikte her ay maaştan kesilen gelir vergisi tutarı da azalacaktır. Aşağıdaki tabloda eski ve yeni asgari ücrete göre vergiden istisna tutarları ve kişinin asgari ücret artmasıyla birlikte maaşında yaşanacak artış gösterilmiştir.Tablodan görüleceği üzere asgari ücretteki artış 399 SKHK’ya tabi personel ile İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin maaşında Temmuz ayında 187,04TL, Ağustos ayında 311,74 TL, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 249,39 TL artış sağlayacaktır.


Damga Vergisi


Uygulamaya alınan yeni düzenleme ile asgari ücret sadece gelir vergisinden değil, Damga vergisinden de istisna tutulmuştur. Şimdi asgari ücretteki artış birlikte damga vergisi üzerinden kazancımız da hesaplayalım.Görüldüğü gibi asgari ücretteki artış damga vergisinden istisna edilecek tutarı artırmış böylelikle çalışan 11,13 TL daha az vergi ödeyerek bu tutar kadar kazanç sağlamıştır.


Yol Ücreti


PTT A.Ş. Ücretsiz Servis ve Yol Yardımı Verilmesine İlişkin Prosedür'ün yayımlanmasıyla birlik Ocak ayından geçerli olmak üzere servisten faydalanmayan, bilet, Abonman kartı ve toplu taşıma kartı kullanmayan personele yol ücreti asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenmektedir. Ankara İstanbul ve İzmir'de Görev Yapan ve Aktarma Kullanan Personele, brüt asgari ücretin binde 3'ü, Ankara İstanbul ve İzmir'de görev yapan ve aktarma kullanmayan personel ile diğer illerde görev yapan personele, brüt asgari ücretin binde ikisi kadar brüt olarak ücret ödenmektedir. Asgari ücretin artmasıyla birlikte yeni yol ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İHS'li Personelin Birçok Maaş Kalemi Asgari Ücrete Göre Belirleniyor


1. Yemek Ücreti


Asgari ücretteki artışla birlikte İHS personelin maaşına olumlu etki yapacak bir başka kalem de yemek ücretidir. (tayin bedeli alan personel hariç)


Yemek ücreti brüt asgari ücret tutarının binde beşi oranında ödenmektedir. Bu durumda Brüt asgari ücretin artması İHS’li personelin yemek ücretinde de artış sağlayacaktır.Yeni asgari ücret ile birlikte İHS personelin yemek ücret 7,34 TL artmıştır. Ayrıca yemek ücretleri PAYE yatırıldığından herhangi bir kesinti olmamaktadır.


2. Eş Yardımı


Asgari ücretteki artışın İHS’li personelin maaşına olumlu etkisi olacak bir başka kalemde Eş yardımıdır. Eş yardımı, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi için personele, brüt asgari ücret tutarının yüzde yirmisi oranında ödenmektedir.3. Yabancı Dil


Asgari ücretteki artışı yabancı dil bilen İHS’li personelin maaşına da olumlu etki yapacaktır.


Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi;

A düzeyinde olanlara brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’i,

B düzeyinde olanlara yüzde 15’i

C düzeyinde olanlara yüzde 10’u oranında yabancı dil için ödeme yapılacaktır. 

Adil Haber-Sen

Hukuk ve Mevzuat Kurulu


2.665 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page