CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Depremzede Bir Ptt Çalışanının Mevzuattan Gelen Hakları Neler?

Güncelleme tarihi: 18 Şub 2023

Adil Haber-Sen Yönetim Kurulu olarak, öncelikle yaşadığımız son deprem afetinin son olmasını diliyoruz. Bununla birlikte, depremde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımız, aileleri ve yakınları başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.


Adil Haber Sen olarak, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olarak, 7.7 şiddetinde gerçekleşen ve toplamda 11 ilimizi etkileyen depremin, vatandaşlarımızı olduğu gibi, kurumumuz çalışanlarını da son derece kötü etkilendiğine üzülerek şahitlik ettik. Bu sebeple, bölgede yaşayan ve deprem sonrası ciddi anlamda mağdur duruma düşen mesai arkadaşlarımızın hayatlarının bir nebze olsun normalleşebilmesi ve depremin etkilerinin hafifletilmesi adına, Genel Müdürlüğümüzden, depremden etkilenen 11 ilde bulunan tüm mesai arkadaşlarımıza nakdi yardım yapılmasını 13.02.2023 tarihinde talep etmiştik. İlgili başvurumuza ait tüm detayları ve görselleri bu linkte bulabilirsiniz.


Ayrıca depremzede mesai arkadaşlarımızın mevzuattan kaynaklanan haklarını bilmeleri ya da hatırlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda yeni bir çalışma daha yaptık.


Yaşadığımız son deprem afetinin acısını henüz dindirememiş, yaralarımızı henüz saramamış olsak da (bir kez daha yaşadığımız afetin son olmasını dileyerek) bu ve benzeri durumlarla karşılaşıldığı takdirde, çalışan olarak haklarımızın neler olduğunun, neler yapılabileceğinin bilinmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla oluşturduğumuz içeriği sizlerin hizmetine sunmakla birlikte, söz konusu afetten doğan hakları da resmi şekilde yine sizler adına talep ettik. Söz konu başvurumuza (16.02.2023) ait tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.06.02.2023 Tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve toplamda 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem felaketi yaşanmıştır. Yaşanan bu büyük felaketinin ardından yaralarımızı sarmak, acılarımızı hafifletmek için personelin mevzuattan doğan haklarının bir an önce hayata geçirilmesi ve bu haklara ilave olarak felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak aşağıda talep ettiğimiz ilave taleplerin de dikkate alınarak gerekli adımların acil olarak atılması önem arz etmektedir.


PERSONELİN MEVZUATTAN KAYNAKLANAN HAKLARI


  • 399 sayılı KHK’nın “Tedavi, Ölüm ve Cenaze Giderleri” başlıklı 32’inci maddesi gereği Sözleşmeli personelin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde temel ücretin 2 katı tutarında ölüm yardımın yapılması gerekmektedir.


  • İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri Prosedürü’ün “Ölüm Yardımı”başlıklı 5.2.6.2 maddesinin (a) bendinde personelin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuğunun ölümü halinde iki aylık, kendisinin ölümü halinde dört aylık sözleşme temel ücreti üzerinden ölüm yardımının yapılması gerekmektedir.


  • Posta Ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme Ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği’in “Ölüm Yardımı Esasları”başlıklı 4’üncü maddesine göre;


1. Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 8 (sekiz ) katı


2- Eşinin ölümü halinde; vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 5 (beş) katı,


3- Çocuğunun ölümünde ise brüt asgari ücretin 3 (üç) katı Ölüm Yardımı ödenmesi gerekmektedir.Mezkûr yönetmeliğin “Doğal Afet Yardımı” başlıklı 15’inci maddesine göre;


1- Ağır Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 3 (üç) katına kadar,


2- Orta Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 2 (iki) katına kadar,


3- Az Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 1 (bir) katına kadar Doğal Afet Yardımı yapılması gerekmektedir.


  • Sağlık Yardım Sandığı uygulama tebliğine göre Personelin ölümü halinde 40 bin TL ölüm yardımı yapılması gerekmektedir.


TALEPLERİMİZ


1- Yaşanan büyük deprem felaketiyle birlikte gerek bölgede daha önce çalışan personel, gerekse gönüllü olarak bu illere giderek görev alan personeller büyük bir dayanışma ve özveri örneği göstermiştir. Bilindiği gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Personelinin Ödüllendirilmesine İlişkin Prosedür’ün “amaç” başlıklı (1) maddesinde prosedürünün amacının personelin ödüllendirilmesi ilişkin iş ve işlemleri düzenlemek olduğu, “aylık/ücret ödülü” başlıklı 5.1.5 maddesindeyse “görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı arttıran personele aylık/ücret ödülü ile ödüllendirilebileceği” hüküm altına alınmıştır.


Bu bağlamda; depremin yaşandığı 11 ilde daha önce görev yapan personelin tamamına ve depremden sonra bölgede gönüllü olarak görev alan personele söz konusu Prosedür doğrultusunda taltif edilmesini talep ediyoruz.


2- Sağlık Uygulama Tebliğinin “doğal afet yardımı” başlıklı bölümünde valilik veya belediye yetkilerince verilen hasar tespit raporuna göre yapılacak yardımlar Sağlık Yönetim Kurulunda müfreditli olarak görüşülüp karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Yaşanan felaketin büyüklüğü ve ülkece gösterilen fedakârlık ruhu göz önünde bulundurarak Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca ilkesel bir karar alınmasını ve depremde zarar gören tüm personele zararın boyutuna bağlı kalınarak maddi destek sağlanmasını talep ediyoruz.

3- Yaşanan felaketin büyüklüğü göz önüne alındığında felaketinin yaşadığı illerde görev yapan personelin maddi-manevi desteğe ihtiyaç duyduğu olduğu açıktır. Basına yansıyan haberlerde gerek kamu kurumları, gerekse özel banka ve şirketlerin felaketin yaşandığı bölgede çalışan personeline ciddi maddi destek sağladığı ve bu durumun bölgede çalışan personel nezdinde de haklı bir beklenti oluşturduğu görülmektedir. Bu çerçevede, Adil Haber-Sen olarak, ciddi mağduriyet içinde bulunan mesai arkadaşlarımızın hayatının bir nebze normalleşebilmesi adına, kurumumuzun, depremden etkilen 11 ilde bulunan tüm mesai arkadaşlarımıza, statü farkı gözetmeksizin (taşeron, güvenlik, firma personeli dahil), acil nakdi yardım yapmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.


4- Özellikle mevzuattan kaynaklanan ve ‘’hak niteliğinde’’ olan sosyal yardımların herhangi bir talebe gerek kalmaksızın depremde vefat eden mesai arkadaşlarımızın ailelerine, eşi ve çocukları vefat eden mesai arkadaşlarımızın ise kendisine doğrudan yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.16.02.2023 ve 13.02.2023 Tarihli Başvurularımız:


 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

689 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page