CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Fazla Mesai Hakkında Bilmeniz Gerekenler!

Güncelleme tarihi: 13 Oca 2023

Adil Haber-Sen hukuk ve mevzuat kurulumuz, siz değerli mesai arkadaşlarımızdan sık sık gelen yakınmalar ve sorular sonrasında konuyla ilgili bir çalışma dosyası hazırlamaya karara verdi. Bu konudaki tüm soru işaretlerini gidermek ve daha bilinçli hale gelmenizi sağlamak adına faydalı bir çalışma olduğuna inanıyoruz.


Lütfen sizler de bu çalışmayı mümkün olduğunca mesai arkadaşlarınızla paylaşarak kurumumuz kapsamında kitlesel bilincin artırılması noktasında bizlere katkı sağlayınız. Özveriniz için teşekkür eder, iyi okumalar dileriz.PTT ÖZELİNDE FAZLA ÇALIŞMA DOSYASI

KAPSAM


Bu çalışmamızda PTT’de çalışan 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel ile İdari Hizmet Sözleşmeli personelin fazla çalışmalarına ilişkin tüm sorunlar ele alınacak ve bu sorunlar Hukuk ve Mevzuat ekseninde değerlendirilecektir. Ayrıca Cumartesi günü çalışmasına katılan mesai arkadaşlarımızın sahip olduğu haklar belirtilerek, izlemeleri gereken yol ve metotlar bu çalışmamızda gösterilmeye çalışılacaktır.


Açıklama: "Hafta" ibaresinden Pazartesi 00.00 itibarıyla başlayan ve Pazar 23.59 itibarıyla sona eren 7 günlük süre anlaşılmalıdır.


HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?


399/II


399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Çalışma Saatleri” başlıklı 20’inci maddesinde “Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi 40 saattir.” denilmektedir.


399 Sayılı KHK’de yer alan ‘’İş bitimi’’ kavramına da değinmek gerekmektedir. İş bitimi kavramı, bazı idareciler tarafından günlük iş bitimi, mesai mefhumu olmaksızın iş ne zaman biterse mesai de o saatte biter şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak bu doğru bir yorum değildir; buradaki iş bitimi, sözleşmeli personelin genel çalıştırılma koşulu olan iş bitimidir. Yani sözleşmeli personel, mevcut bir iş için işe alınır, sözleşme imzalanır ve iş bitimi itibariyle sözleşmesi sona erer. Örnek vermek gerekirse; bir köprü yapım işi için sözleşmeli olarak istihdam edilen mühendisin sözleşmesi iş bitimi, yani köprünün tamamlanması ile birlikte sona erecektir.


İHS


Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’in “Çalışma Saatleri” başlıklı 49’uncu maddesinde “Haftalık çalışma süresi 40 saattir” denilmektedir.


Görüldüğü üzere, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ekli II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel ile İdari Hizmet Sözleşmeli personelin haftalık normal çalışma süresi 40 saattir.


FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?


399/II


399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler ” başlıklı 30. maddesinde “…fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir.” denilmektedir. Buna göre 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele ödenecek fazla ücreti 4,40 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 6’ıncı dönem toplu sözleşme mutabakatında “…resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü gereği resmi ve dini bayram günlerinde yapılan çalışmalar için 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele bu hükme göre fazla mesai ücreti ödenmektedir.


İHS


İdari Hizmet Sözleşmeli personel ise fazla çalışma ücreti Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılan “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Fazla Çalışma Prosedürü” kapsımda ödeme yapılmaktadır. Söz konusu prosedürün “fazla çalışma ücreti” başlıklı 5.2.4’üncü maddesinde;

 • Saat başına düşen fazla çalışma ücretinin temel ücretin 240 bölünmesiyle bulunacağı

 • Bulunan bu ücretin hafta sonu ve resmi tatillerde 2 katının ödeneceği

 • Diğer günlerde ise 1,5 katının ödeneceği hüküm altına alınmıştır.


Burada üzerinde durulması gereken diğer önemli bir ayrıntı ise mezkûr prosedürün 5.2.6 maddesi gereği vekâlet, yürütme, görevlendirme gibi durumlarda personelin görevlendirildiği unvanın temel ücretinin esas alınarak fazla çalışma ücretinin tespit edilmesi gerektiğidir. Örneğin müdür kadrosuna vekâleten bakan bir veznedarın mesai ücreti hesaplanırken müdür unvanının temel ücretinin esas alınarak hesaplamanın yapılması gerekmektedir.


FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA ÜCRET YERİNE İZİN KULLANABİLİR Mİ?


399/II


399 SKHK 58’inci maddede “Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” Denilmektedir.


657 SDMK “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178’inci maddesinde “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir”. Hükmü yer almaktadır.

Buna göre;

 • Fazla çalışma karşılığında ücret yerine izin verilmesi mümkündür

 • Fazla çalışma karşılığında ücret mi verileceği yoksa izin mi verileceği idarenin takdirindedir.

 • Ücret yerine verilecek izinler en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir


İHS


Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’in “fazla çalışma” başlıklı 50’inci maddesinde “Yapılan her fazla çalışma saati için ücret ödenir veya çalışmanın sekiz saatine bir gün izin verilir. denilmektedir.


Buna göre;

 • Fazla çalışma karşılığında ücret yerine izin verilmesi mümkündür

 • Fazla çalışma karşılığında ücret mi verileceği yoksa izin mi verileceği idarenin takdirindedir.


CUMARTESİ ÇALIŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR?


Genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarının mesai başlangıç ve bitiş saatleri 08:30- 17:30 arası ve hafta içi 5 gün olarak belirlenmiştir. PTT'de de istisnalar dışında genel olarak işyerlerinde 08:30- 17:30 saatleri arasında, hafta içi günlerde hizmet verilmektedir. Bir hafta içerisinde günde 8 saat çalışarak 5 günde 40 saatlik mesaisini tamamlayan personelin, haftanın 6’ıncı günü çalışması halinde, bu çalışması, ister 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel olsun, isterse İHS’li personel olsun “fazla çalışma” olarak değerlendirilmelidir.


399/II SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN, CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞANLARA 3. DÜZEYDEN MAAŞ ÖDENDİĞİ İÇİN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENMİYOR. BU DURUM MEVZUATA UYGUN MU?


Sorunun cevabına geçmeden önce "temel ücret düzeyleri" ile ne kastedilmek istediğini anlamaya çalışalım. Hepimizin maaşları çeşitli kalemlerden oluşmaktadır. 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin ücretleri temel ücret, kıdem ücreti ve başarı ücretinden oluşmaktadır. Ücret kalemlerinden biri, hatta en önemlisi ise temel ücrettir. Birçoğumuz maaş bordrolarından temel ücretlerimizin farklı olduğunu görmüşüzdür. Örneğin Veznedar ile dağıtıcının temel ücretleri farklıdır. Hatta dağıtıcıların kendi içerisinde bile temel ücretleri farklı farklıdır. Peki, bu farklılığın nedeni nedir?


399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Temel Ücret” başlıklı 26’inci maddesinde “Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin;


1. Unvanı,

2. Eğitim düzeyi,

3. İş gerekleri,

4. İşyeri ve çalışma şartları


dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. Temel ücret farklılığı bu amir hükümden kaynaklanmaktadır. Görüleceği üzere eğitim, işyeri ve çalışma şartları ve iş gerekleri gibi durumlar göz önünde bulundurularak temel ücretlerin farklı belirlenmesi zorunludur. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim.


Örneğin lise mezunu bir dağıtıcı ile Üniversite mezunu bir dağıtıcının temel ücretleri farklı olmak zorundadır. Zira kanun, temel ücretleri belirlenirken Eğitim düzeyiningöz önüne alınmasını zorunlu kılmıştır. Yine kanun gereği unvanları ve eğitim düzeyleri eşit olsa dahi haftanın 5 günü çalışan ile haftanın 6 günü çalışanın temel ücretleri farklı olmak zorundadır. Zira kanun gereği “iş gerekleri” ile“iş yeri ve çalışma şartları” farklılıklarının dikkate alınması zorunludur.


Yer verdiğimiz bu açıklamalar çerçevesinde 22.08.2008 tarihli ve 345 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile haftanın 6. günü çalışan personele 3’üncü düzeyden maaş ödenmesi karara bağlanmıştır. Anlaşılacağı üzere, Cumartesi çalışan personelin temel ücretindeki farklılık, Cumartesi yapılan fazla mesaisinin ücret karşılığı değildir. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “temel ücret” başlıklı 26. Maddesinde yer alan “iş gerekleri” ile “işyeri ve çalışma şartları” hükmünden kaynaklanmaktadır.


Peki, aktardığımız yasal mevzuat çerçevesinde haftanın 6’ıncı günü çalışan 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele ayrıca mesai ücretinin ödenmesi gerekir mi?


Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresinin 40 saat olması ve bir hafta içerisinde 5 günde 8 saat çalışarak 40 saatin tamamlanması durumunda, haftanın 6‘incı günü “fazla çalışma” olacaktır. Bu çalışma karşılığında fazla çalışma ücretinin 399 SKHK 30. Maddesine göre ödenmesi gerekmektedir. Daha sade bir ifadeyle Cumartesi çalışan 399/II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin hem temel ücretinin 3’üncü düzeyden belirlenmesi, hem de fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Fazla çalışma ücreti ödenmemesi durumunda yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesi gerekmektedir.


399/II SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE CUMARTESİ ÇALIŞMASI KARŞILIĞINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ VE İZİN HAKKI TANINMAMASI DURUMUNDA NASIL HAREKET ETMELİ?


Öncelikle ileride konunun mahkemeye intikal edilebileceğini düşünerek, aynı zamanda kurumun iç mevzuatı göz önünde bulundurularak maddi delil niteliği taşıyan personel devam kontrol cetveline işe giriş çıkışta imzaların atılması gerekmektedir. Müdürlüğünüzde aylık Fazla çalışma devam fişi hazırlanıyor ise imzalamanız için verildiğinde imzalayarak bir örneğini avukatlarımızca incelenmesi bakımından almanız yararlı olacaktır. Daha sonra fazla çalışma yapılan her Cumartesi için ay sonunda, sizler için hazırlamış olduğumuz örnek dilekçe ile birlikte müdürlüğünüzden fazla çalışma ücretini talep etmeniz gerekmektedir. Talebin reddedilmesi halinde 60 günlük süre göz önünde bulundurularak konunun mahkemeye taşınması gerekmektedir. Bu konuda sendikamızca her türlü hukuki destek sağlanacaktır.


Dilekçe için Tıklayınız.


CUMARTESİ GÜNÜ MESAİYE GELMEK ZORUNLU MU?


399/II


399 Sayılı KHK’nin “Çalışma Saatleri ve İzinler” başlığı 20. Maddesinde “… İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir.” denilmektedir.


Mezkûr KHK’nın “Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler” başlıklı 30 maddesinde ise “zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.” Hükmü yer almaktadır

Söz konusu madde metninde “fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının % 5'ini” geçmeyeceği belirtilse de aynı maddeye KHK ile eklenen ek maddesinde “mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle % 5 oranının üzerindede fazla çalışma yaptırılabilir.” hükmü yer almaktadır.


Buna göre;

 • Fazla çalışma zorunlu ve istisnai hallerde mümkündür.

 • Personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin% 15'ini geçemez.

İHS


Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’in “fazla çalışma” başlıklı 50’inci maddesinde “Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir” hükmü yer almaktadır.


Sonuç olarak 399 SKHK’nın II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personelin her Cumartesi mesaiye çağrılmasının kanunda belirtilen “zorunlu ve istisnai haller kavramıyla örtüşmeyeceğini değerlendirmekte birlikte sözleşmeli personelin amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olmaları ve görevlerini iyi ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi noktasında amirlerine karşı sorumlu olması ilkesi çerçevesinde Cumartesi mesaisine katılmaları gerektiğini değerlendiriyoruz.


İHS’li personel için de benzer şekilde mevcut düzenlemede Cumartesi mesaisine katılmaları gerektiğini değerlendiriyoruz.


HANGİ ŞARTLAR ALTINDA CUMARTESİ MESAİSİNE KATILMAK ZORUNLU DEĞİL?


2017 yılında yapılan Ekim ayı Kurum İdari Kurulu’nda önemli bir karar alınmıştır. Söz konusu karar Kurum İdari Kurulu Raporunun 17. Maddesinde şu şekilde işlenmiştir.


10 yaşından küçük çocuğu olan veya yaş sınırına bakılmaksızın engelli çocuğu olan bayan personelin istekte bulunmaları halinde cumartesi günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür


Söz konusu düzenlemeye göre;

 • 10 yaşından küçük çocuğu olan

 • kaç yaşında olursa olsun engelli çocuğu olan bayan personel cumartesi çalışmasından muaftır.


İHS


İdari hizmet sözleşmeli personel için Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan “İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Fazla Çalışma Prosedürü” ‘un “Fazla çalışma Süreleri” başlıklı 5.1.3 maddesinde;


a) Veznedara 50 saat

b) Kasa sorumlusu personele 40 saat

c) Şef, Başpostacı, Postacı ve gişe/Büro görevlisi personele 30 saat


kadar mesai yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır.


Mezkûr prosedürün 5.6.2 maddesinde ise mücbir sebep, teknik arıza, iş artışı ve benzeri durumlarda Finans ve Muhasebe Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürlük makamın onayı ile bu sürelere bağlı kalmaksızın fazla çalışma yaptırabileceği hüküm altına almıştır.


Bu durumda, örneğin bir Postacı personel aylık toplamda 30 saat fazla çalışma yapması halinde Finans ve Muhasebe Başkanlığının uygun görüşü ve Genel Müdürlük makamının onayı da bu saatlerin üzerinde fazla çalışma onayı bulunmuyorsa mesaiye çağrılması halinde mesaiye gitmeme hakkının bulunduğunu değerlendiriyoruz.


Ayrıca prosedürün 5.1.5 maddesinde “Günlük çalışma süresi (fazla çalışma süresi dâhil, nöbetli çalışanlar hariç 11 saati aşamaz” hükmü gereği günlük çalışma süresi 11 saati aşması halinde İHS’li personelin mesai yapmaktan kaçınabileceğini değerlendiriyoruz.


Ayrıca yukarıda belirtiğimiz üzere

 • 10 yaşından küçük çocuğu olan

 • Kaç yaşında olursa olsun engelli çocuğu olan bayan personel cumartesi çalışmasından muaftır.


FAZLA ÇALIŞMA İÇİN ÖNCEDEN YAZILI BİLDİRİM YAPILMASI ZORUNLU MU?


399/II


Fazla çalışma yaptırılacak personele önceden yazılı bildirim yapılması gerektiğine ilişkin 399 sayılı KHK ve KHK’ya bağlı olarak çıkartılan yönetmelikte bu yönde bir ifade bulunmamaktadır. Ancak 399 Sayılı KHK’nın 58’inci maddesinde “Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanacağı” hüküm altına alınmıştır.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çıkartılan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 6’ıncı maddesinde “Amir, memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak bildirir. Ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir.” hükmünün 399 Sayılı KHK’nın ek II sayılı cetveline tabi personel içinde geçerli olacağını değerlendiriyoruz.


İHS


İHS’li personel’in tabi olduğu mevzuatta ise yazılı bildirimin zorunluluğundan bahsetmemiştir. Ancak prosedürde bu anlamda bir boşluğun bulunduğu açıktır. Zira Personele fazla çalışma yaptırmak bir idari işlemdir ve her idari işlem gibi, Anayasa’nın 125/1. maddesi uyarınca yargı denetimine tabidir. Peki, kendisini yazılı bildirim yapılmayan ve bu yüzden mesaiye gelmeyen personelin göreve gelmemekle suçlanması halinde bu idari işlem nasıl yargı denetimine tabi tutulacaktır? Söz gelimi personel fazla mesai yapılacağına ilişkin kendisine bir bildirimde bulunulmadığını ve yüzden mesaiye gelmediğini belirtirse idare haklılığını nasıl ispatlayacaktır? Görüldüğü gibi önceden yazılı bildirimde bulunma aynı zamanda yapılan idari işlemlerin yargı denetimi uygun olması ilkesini ve her şeyden önce idarinin kendini ispatı açısından gereklidir.


Fazla çalışma ile iş gücü ihtiyaçları giderilirken, çalışanın hayatının olağan akışı ile yaşam düzeni dengesinin gözetilmesi yanında, idari işlemin yargı denetimi yönünün de dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenlerle hem 399, hem İHS için fazla çalışmanın bir hafta önce yazılı olarak bildirilmesinin usul haline getirilmesi, sadece acele ve özel durumlarda aynı günde bildirme yolunun izlenmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.


FAZLA ÇALIŞMA KESİNTİSİZ 7 GÜN SÜREBİLİR Mİ?


Personel eksikliğine bağlı olarak son zamanlarda birçok başmüdürlüklerde Cumartesi çalışmasının yansıra Pazar günü çalışmasına da başlanmıştır.


Anayasamızın 50’inci maddesinde “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.” hükmü yer almaktadır.


Buradaki temel amaç, çalışanların aşırı çalışma sonucu meydana gelebilecek yüksek oranlı iş kazalarını önlemek ve çalışanların erken yıpranmalarını önleyerek çalışanların sağlığına ve verimliliğine hizmet etmektir. Haftanın 7 günü kesintisiz çalışan 399’lu veya İHS’li personel anayasa ile güvence altına alınmış olunan “dinlenme Hakkını ”kullanamayacağı açıktır. Çalışanları insanca yaşamaktan yoksun kılacak ve bir insandan beklenmeyecek derecede iş yapmasını beklemek kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi anayasaya da aykırı olacaktır.


Haftanın 7 günü kesintisiz mesaiye çağrılan personelin mesai katılmaları gerekmekle birlikte bu durumun mutlak yargıya taşımaları gerekmektedir. Bu konuda İş Kanunu’nda ise ‘’haftanın 7 günü mesaiye gelen işçiye ertesi hafta en az bir gün izin verilmesi’’ hüküm altına alınmıştır.


Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik “ çalışma saatleri ” başlıklı 49’uncu maddesinde “…Personele haftada en az bir gün istirahat hakkı verilmesi zorunludur.” denilmektedir.


İHS’li personelin hem mevcut mevzuat açısından hem de anayasamız bağlamında haftada bir gün izin verilmesi zorunludur. Bu açık hükme rağmen mesaiye çağrılan personelin konuya yazılı olarak itiraz etmeleri gerekmektedir.


WHATSAPP, TELEGRAM VB. UYGULAMLAR ÜZERİNDEN AMİR PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMAYA ÇAĞIRABİLİR Mİ?


Kamu çalışanları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu emirler yazılı olabileceği gibi sözlü de olması mümkündür. Burada önemli olan personelin amiri tarafından verilen talimattan haberdar olmasıdır. Mobil uygulamalar üzerinden verilen talimatlarında bu amacı karşıladığı açıktır.


Bu bağlamda; amir tarafından mobil uygulamalar üzerinden talimat verilebileceği, mesajın karşı taraf tarafa ulaşıp ulaşmadığı veya ulaştı ise okunup okunmadığı gibi bilgileri de yine mobil uygulamalar üzerinden tespitinin mümkün olacağını değerlendiriyoruz.


Ancak, mobil uygulamalarda oluşturulan gruplara dahil olmak zorunda olmadığımızı, bu gruplarda yer almamanın bir hukuki yaptırımının olmadığını da belirtmek gerekir.Çalışmayı pdf formatında indirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.


Fazla Mesai Hakkında Bilmeniz Gerekenler
.
dosyasını indir • 1.41MB

 

Adil Haber-Sen

Hukuk ve Mevzuat Kurulu

2.259 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page