CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Açılsın!

Adil Haber-Sen olarak, kariyer ilkelerinin seçici ve belirleyici ilkelere bağlandığı, objektif kuralların esas alındığı, işin ehline verildiği bir kariyer sisteminin hayata geçirilmesi için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda liyakat ve adalet kavramlarının karşılığını bulması adına tüm çalışanlarımızın eşit şartlarda yarışıp sonuç alabileceği bir sınav sürecinin başlatılması geldiğimiz noktada kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu sürecin artık bir an önce başlatılması ve yıllardır sınav, atama bekleyen çalışanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini adına, Ptt Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına talebimizi ilettik. Söz konusu talebimize ait tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.6475 saylı Posta Hizmetleri Kanunun “mevcut personel” başlıklı geçici 5 maddesinde “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin mevcut statüleri ile PTT’de istihdamlarına devam olunacağı ve özlük ve mali hakları aynen korunacağı” hüküm altına alınıştır. Söz konusu kanunun meclise sevk edildiği tarihlerde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ise “görevde yükselmek için sözleşmeli kadroya geçme mecburiyetinin de kalktığını müjdelemiştir.” (habere ait link için bknz: https://m.star.com.tr/memurlar/pttnin-ozellesmesi-halinde-mevcut-memur-sozlesmeli-kadroya-alinmayacak-haber-742870/)


Ancak yer verilen açık kanuni hükümlere ve sözlere rağmen yayımlanan birçok tebliğde 399 sayılı KHK’ya tabi personelin yasalarla güvence altına alınmış kanuni hakkı olan “kariyer hakkının” kullandırılmayacağı, “şirket politikası” veya “prensipte alınan karar gereği” denilerek doğrudan veya dolaylı yoldan engelleneceği belirtilmiştir.


Bu durumun en bariz örneği ise; 399 sayılı KHK’ya tabi personelin kariyer sürecini belirleyen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 10/07/2010 tarihinde yayımlanmasından sonra yürürlükteki güncel ve amir mevzuat hükümlerine rağmen revize edilmemesidir.


Örneğin mezkûr yönetmeliğin “dayanak” başlıklı 3. Maddesinde yönetmeliğin kanuni dayanağı olarak gösterilen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” incelendiğinde yönetmeliğin 22 Ekim 2016 tarihinde değiştirildiği ve daha önce müdür unvanı için öngörülen mülakat sisteminin bütün unvanlar için getirildiği görülmektedir. Bahsi geçen Genel Yönetmeliğin geçici 12. maddesinde tüm kurumların en geç 6 ay içinde görevde yükselme yönetmeliklerini revize etmesi hüküm altına alınmıştır. Ancak 399 sayılı KHK’ya tabi personelin kariyer sürecini belirleyen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin bu bağlamda revize edilmediği görülmektedir.


Bilindiği gibi, kamuda karar alıcı konumda olan kişilerin, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaları kanuni bir zorunluluktur.


Bu bağlamda; 399 sayılı KHK’ya tabi personelin kariyer sürecini belirleyen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin mevzuatın amir hükmü gereği güncellenerek resmi gazetede bir an önce yayımlanması gerekmektedir.


İnsan kaynakları yönetiminde görevde yükselme sistemi kamu yönetim sisteminin ve yönetsel performans sisteminin en önemli konu başlıklarından biridir. Ülkemizin 2023 vizyonu da göz önünde bulundurularak; tüm personel için eşit ve adil bir kariyer planının oluşturulmasını, oluşturulacak bu kariyer planının liyakate dayalı olması ve kayırmacılıktan uzak bir sistemin inşa edilmesi tüm çalışanların temel beklentisidir.


Adil Haber-Sen olarak bu haklı beklentinin yasal çerçevesinin oluşturulması adına bir an önce Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin güncellenmesini ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının açılmasını talep ediyoruz.


Saygılarımızla gereğini arz ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

265 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page