CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Performans Sistemi Kaldırılmalıdır!

Güncelleme tarihi: 3 Nis 2022

Performans sistemi, içinden çıkılamaz sorunlar yumağı oluşturmuştur ve artık uygulamaya konulma amacına hizmet etmemektedir. Adil Haber-Sen olarak, performans sisteminin tamamen kaldırılmasını ve farklı statülerdeki temel ücretlerin eşitlenmesini talep ediyoruz. Bu talebimizle ilgili, Genel Müdürlüğe yazdığımız yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz...
Bilindiği üzere kurumumuzda görev yapan İHS’li personel yapmış olduğu işlemler karşılığı performans katsayıları doğrultusunda aylık performans puanları üzerinden performans ücreti almaktadır. Sendikamızın mesai arkadaşlarımızdan aldığı geri bildirimler doğrultusunda performans sistemi ile ilgili çeşitli yakınmalar söz konusudur. Bu yakınmaların bir kısmı aşağıda özetlenmiştir.

Performans puanı katsayılarının, işlemlerin hizmet standardı tablosunda belirtilen ortalama gerçekleşme süreleri ile orantılı olmadığı görülmektedir. Bunu bir örnek ile aktaracak olursak; kargo kabul süresi hizmet standardı tablosuna göre 8 dakika olarak görünmekte, kargo kabul için verilen performans puanı ise 5 puandır. Benzer şekilde fatura tahsilatı süresi hizmet standartları tablosunda 1 dakika olarak görünmekte, fatura tahsilatı için verilen performans puanı ise 1 puandır. Bu şekilde iki farklı hizmetin karşılaştırılması yapıldığında kargo işlemi için 1 dakikaya 5/8 puan verilirken, fatura işlemi için 1 dakikaya 1 puan verilmektedir. Bizler parça başı değil, mesai mevhumu esaslı çalıştığımız için bu durum adaletsizlik oluşturmakta, 8 saat mesaisinin tamamını hiç ara vermeden kargo kabulde geçiren arkadaşımız 300 puan alabilirken, 8 saatlik mesaisinin tamamını fatura tahsilatında geçiren mesai arkadaşımız 480 puan almaktadır. Açıkladığımız bu nedenlerle performans puanlarının 8 saatlik mesai içerisinde hangi işlem yapılırsa yapılsın aralıksız çalışıldığı varsayılarak gün sonunda eşit puanı verecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Diğer bir husus ise, İdari hizmet sözleşmeli statüde olup vekaleten ya da görevlendirme ile başdağıtıcılık, şeflik, veznedarlık ve müdürlük görevlerini yürüten arkadaşlarımız idari bir sorumluluk üstlenmelerine karşılık vekalet ücreti alamamaktadırlar. Ayrıca bu arkadaşlarımız asli görevlerini yürütürken aldıkları/alabilecekleri performans ücretinden de mahrum kalmaktadırlar. Adil Haber Sen olarak İHS’li mesai arkadaşlarımızdan vekaleten bir görevi yürütenlere performans ücretinin tavandan ödenmesini talep etmekteyiz. Aksi halde bu arkadaşlarımız hem daha ağır bir idari sorumluluk üstlenmekte hem de mali kayba uğramaktadırlar.

İdari hizmet sözleşmeli arkadaşlarımız, performans uygulaması nedeniyle izin almaya, sağlıkla ilgili bir sorun yaşadıklarında ise sıhhi izin almaya çekinmektedirler. Oysa ücretli izin Anayasal güvence altına alınmış ‘’dinlenme hakkının’’ bir gereğidir. Mesai arkadaşlarımızdan hasta olduğu halde sırf performans ücretinin kesilmemesi için mesaiye gelenler olduğunu üzülerek öğrenmekteyiz. Hatta covid testi pozitif çıktığı halde sırf performans ücretinden mahrum kalmamak için bunu bildirmeyen arkadaşlarımız olduğunu üzülerek öğrendik. Bu nedenle Adil Haber Sen olarak; ücretli izin kullanan ya da sıhhi izinli olan personellerden ücretli ya da sıhhi izinli olanlara ay içerisinde 3 güne kadar olan (3. Gün dahil) çalıştığı diğer günlerin ortalaması alınarak performans puanı eklenmesini talep ediyoruz.

Son dönemler özellikle uzaktan eğitim yoluyla hizmet içi eğitim atamaları yapılmaktadır. Bu eğitimlere mesai arkadaşlarımızın gün içerisinde katılmaları çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle söz konusu eğitimlere akşam ya da hafta sonu evlerinde katılmaktadırlar. Tanımlanan bu eğitimlerin süreleri göz önünde bulundurularak, eğitime katılan mesai arkadaşlarımıza talebe gerek olmaksızın eğitim saatinde öngörülen performans puanının eklenmesini talep ediyoruz.

Performans sistemi ile ilgili mesai arkadaşlarımızdan aldığımız bir diğer yakınma ise performans ödemlerinin belirli bir tarihte yapılmaması hususudur. Genel Müdürlüğümüzce performans puanları hesaplanıp Başmüdürlüklere iletilmekte ancak Başmüdürlükler tarafından ücretlerin yatırılması konusunda bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Bu durum mesai arkadaşlarımızı rahatsız etmekte ve planlı ödemeleri konusunda sıkıntıya düştükleri tarafımıza iletilmektedir. Performans ödemelerine ilişkin yazıların Başmüdürlüklere iletilmesinin akabinde ödemelerin gecikmeksizin yapılmasını teminen ay içerinde en son gün belirlenerek, belirlenen bu güne kadar gerekli işlem ve ödemeleri yapmayanlar hakkı idari işlem yapılmasını talep ediyoruz.

Açıkladığımız nedenlerle performans sisteminin uygulamaya konuluş amacına hizmet etmediğini düşünmekte ve tamamen kaldırılarak farklı statülerdeki temel ücretlerin eşitlenmesini, bunun kısa zamanda mümkün olmaması durumunda ise yukarıda saydığımız iyileştirilmelerin yapılmasını talep etmekteyiz. Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page