CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Promosyon Konusunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna Taşıdık!

Tüm Ptt AŞ çalışanlarının malumuolduğu üzere, Haziran ayında yapılan Promosyon İhalesi neticesinde, kurumumuz ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalanmış ve Ptt Çalışanlarına 15.250TL Promosyon ödemesi yapılmıştı. Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik şartlar ve enflasyondaki yukarı yönlü hareketler neticesinde, çalışanlarımıza ödenen rakamın güncelliğini kaybetmiş olması sebebiyle, Adil Haber-Sen olarak, siz çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda konuyla ilgili ilk adımımızı atarak, genel müdürlüğümüzle iletişime geçmiş, protokolün iptal edilmesi ve protokolün bir örneğinin bilgi edinme kanunu çerçevesinde sendikamızla paylaşılması yönündeki talebimizi kendilerine iletmiştik. Şimdi de, kurumumuzca, yasal süre içinde, malesef yazımıza olumlu veya olumsuz bir cevap verilmemesi nedeniyle, konuyu bilgi edinme değerlendirme kuruluna taşıdık.


Sürecin takipçisiyiz ve mesai arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunun kamuoyu ve taraflarca bilinmesini isteriz.


Bilgi edinme ve değerlendirme kurumuna başvurumuzu içeren, ilgili yazımızın tamamını ve görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA
İtiraz Eden: ADİL HABER-SEN (Adaletli ve İlkeli Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş: PTT A.Ş


Kurum veya Kuruluşa Başvuru Tarihi: 18.08.2022


Kurum veya Kuruluşun Cevap Tarihi: Cevap Vermedi.


İtirazın Konusu:


PTT A.Ş tarafında Personel Maaş Ödemeleri ve Banka Promosyonunun tespitine ilişkin 24.06.2022 tarihinde yapılan ihale neticesinde, PTT A.Ş ile T.C. Ziraat Bankası AŞ arasında 29.06.2022 tarihinde "Maaş Ödeme Protokolü" imzalanmıştır. Sendikamızca 18.08.2022 tarihli ve 183 sayılı yazı ile “Maaş Ödeme Protokolü’nün bir örneği talep edilmiştir. Ancak PTT A.Ş tarafından, yasal süre içerisinde, yazımıza olumlu veya olumsuz bir cevap verilmemiştir.


Bilindiği gibi 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunun “tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “sendika” “Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak taraf edilmiştir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun “Bilgi edinme hakkı” başlıklı 4 maddesinde “herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu”, “Bilgi verme yükümlülüğü” başlıklı 5’inci maddesinde “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla zorunda olduğu” hüküm altına alınmıştır.


Yer verilen hüküm ve açıklamalar çevresinde sendikamızca söz konusu bilgi ve belgenin talep edilmesi yasal çerçevede meşru olup, adı geçen kurumca bu talebin karşılanması gerekmektedir. Kaldı ki 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı resmi gazetede yayınlanan başbakanlığın 2007/21 sayılı genelgesinin 7’inci maddesinde “genelge çerçevesinde yapılacak uygulamanlar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları veya internet sitesi yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir” denilmektedir. Ancak PTT A.Ş tarafından Maaş Ödeme Protokolü çalışanlar ile paylaşılmadığı gibi sendikamızın yazılı talebine de cevap verilmemiştir.


Gereğini Bilgilerinize arz ederiz.

 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

223 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page