CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

SLA Cezaları Mağdur Ediyor!

Adil Haber-Sen olarak, dağıtıcı personele rücu edilen SLA Cezalarından kaynaklı yakınmaların artması nedeniyle, konuyla ilgili olarak, mesai arkadaşlarımızın taleplerini içeren yazımızı Genel Müdürlüğe ilettik. Söz konusu yazımızı, görsellerini ve tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz...Adil Haber Sen olarak, sendikal çalışmalarımızı önleyici ve çözüm odaklı bir anlayış üzerinden sürdürmekteyiz. Sendikal faaliyetlerimiz sırasında hem mesai arkadaşlarımızın beklenti ve taleplerini dikkate almakta hem de ileriye dönük olası sorunları tespit ettiğimizde öngörülü bir yaklaşım sergileyerek henüz sorunlar ortaya çıkmadan çözüm üretmeye çalışmaktayız.


Bu bağlamda SLA Cezaları olarak adlandırılan, nitelikli gönderiler ve banka kartlarının tesliminden/gecikmeli tesliminden kaynaklanan ve yapılan sözleşmelerde öngörülen cezaların dağıtıcı personele rücu edildiği ve rücu edilen bu tutarların doğrudan ‘’muhasebe kesintisi’’ adı altında maaşlardan kesildiği bilgisi alınmıştır.


Söz konusu gönderilere ilişkin olarak öncelikle sözleşmelerde yer alan cezai şartlar dağıtım gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Gönderilerin gecikmeli olarak teslim edildiği her gün için artan oranlı ceza belirlenmesi, dağıtıcı arkadaşlarımızın elinde olmayan sebeplerden doğan (PİM/KİM’de yaşanan gecikmeler) cezalara maruz kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca dağıtıcı personel eksikliği göz önüne alındığında birçok yere geçici görevli personel gönderilmesi, yıllık izinler, sıhhi izinler gibi durumlarda bu personel yerine bakacak dağıtıcı personel temin edilmemesi gönderilerin gecikmesine neden olmakta ve bunun sorumlusu olarak da söz konusu dağıtıcıya ceza kesilmektedir. SLA cezalarının personele rücu edilmeden önce detaylı bir araştırma yapılarak, gerçekten o personelin hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesi daha hakkaniyetli olacaktır. Bu tespit yapıldıktan sonra kendi kusuru ile gecikmeye sebep olan mesai arkadaşlarımız daha dikkatli olacaktır. Ancak, SLA cezaları gerçekten kusurlu personele değil, en son işlem yapan personele kesilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse, izne ayrılan bir personelin dağıtım alanına gelen ve 3 gün bekleyen gönderi 4’üncü gün bir başka dağıtıcı üzerine eklenip düşümü yapıldığında bu ceza son işlem yapan personele kesilmektedir. Oysa ki son işlem yapan personel gönderiyi üzerine aldığı gün sonuçlandırmıştır ve haksız bir cezaya maruz kalmıştır. Buna benzer birçok durum söz konusu olup, SLA cezaları mesai arkadaşlarımızın moral motivasyonunu düşürmektedir.

Ayrıca kesilen SLA cezalarının muhasebe kesintisi olarak doğrudan maaşlarından kesildiği belirtilmektedir. Personelin rızası olmaksızın doğrudan maaşından kesinti yapılması hukuken mümkün değildir. Ancak birçok Başmüdürlük tarafından Aralık ayı içerisinde bu şekilde kesinti yapıldığı görülmüştür. Maaştan kesinti yapabilmek için mahkeme kararı bile yeterli olmayıp onun icraya konulması gerekirken, başmüdürlükler tarafından doğrudan kesinti yapılması açıkça suç teşkil etmektedir.


Adil Haber Sen olarak öncelikle SLA cezalarına sebep olan anlaşmaların revize edilerek, yalnızca kasıtlı bir şekilde gecikmeye sebep olunması halinde bu cezaların uygulanmasını, bu cezaların son işlem yapan personele kesilmesi uygulamasına son verilerek sorumlu personelin tespit edilip cezanın ona kesilmesini, kesilen cezaların ise personelin izni olmaksızın muhasebe kesintisi olarak maaşlarından kesilmesi uygulamasına son verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

369 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page