CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

SLA Cezaları Tamamen Kaldırılmalıdır!

Adil Haber-Sen olarak, SLA cezalarının ortaya çıkmasında, mesai arkadaşlarımızın herhangi bir kasıt ve kusurunun bulunmadığını düşünüyoruz. Bu çerçevede, Ptt AŞ. Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığımızdan, söz konusu cezaların tamamen iptal edilmesini, ceza uygulamalarından vazgeçilmesini ve söz konusu cezalara sebep olan anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesini talep ettik. Söz konusu talebimize ilişkin tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Son günlerde, sendikamız üyelerinden ve mesai arkadaşlarımızdan SLA cezası olarak adlandırılan, anlaşmalı banka kartlarının gecikmeli tesliminden kaynaklanan cezaların Başmüdürlüklere iletilerek dağıtıcı/postacı mesai arkadaşlarımıza rücu edileceği bilgisi alınmıştır.


Bilindiği gibi, kamu çalışanlarının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili kamu çalışanına rücu edilmesi mümkündür. Ancak kamu çalışanının iradesi dışında yapılan anlaşmalarda anlaşma şartlarının gerçekçi yapılmaması, belirtilen hedef ve performans metriklerine ulaşılmasının güç olması, personel eksikliği, aşırı iş yükü ve sistem hataları gibi parametrelere bağlı olarak oluşan tazminatların kamu çalışanlarına rücu edilmesi hukuki sorunlara neden olacağı açıktır.


Dağıtıcı/Postacı personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliğinden söz edilebilmesi için çalışma performansının düşük olması ve buna bağlı olarak PTT'nin tazminat ödemek zorunda kalması beklenir. Ancak uygulamada yüksek düzeyde performans sergileyen ve her ay performans ücreti alan Dağıtıcı/Postacı personelin gönderileri zamanında ve yeteri kadar dağıtmadığından kusurlu bulunarak anlaşmadan kaynaklı tazminat ödemeleri rücu edilmektedir. İdarenin bir yandan yüksek performans gösteren personeli performans ücreti ödeyerek ödüllendirmesi, diğer yandan aynı personeli gönderileri yeteri kadar ve zamanında dağıtmadığı gerekçesiyle idare aleyhine oluşan tazminatlardan sorumlu tutması tutarlı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu durum aynı zamanda hukuksal sonuçlar doğuracaktır.


Diğer taraftan, SLA cezalarını içeren anlaşma metinlerinin PTT aleyhine güçlü ve ağır sonuçlar doğuracak şekilde belirlendiği görülmektedir. Sendikamıza ulaşan bilgilere göre, SLA cezalarının Türkiye genelinde 20 milyonu aşkın bir tutara ulaştığı belirlenmiştir. Hayatın olağan akışında, tüm çalışanların kolektif bir şekilde hata yapması beklenemez. Tüm çalışanların kolektif bir şekilde hata yapması, ancak belirlenmiş olan hedef ve performans metriklerinin gerçekçi, kabul edilebilir, adil ve dengeli olmamasıyla izah edilebilir. Nitekim binlerce personele SLA cezalarının tebliğ edilmesi ve bu tutarın 20 milyonu aşkın olması, "yeteri kadar ve verimli çalışmamakla" izah edilebilecek bir durum olmaktan çıkmıştır.


Açıkladığımız nedenlerden dolayı, mesai arkadaşlarımızın söz konusu cezaların ortaya çıkmasında herhangi bir kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği söz konusu değildir. Bu nedenle, Başmüdürlüklere tebliğ edilen SLA cezalarının tamamen iptal edilmesini, ceza uygulamasından tamamen vazgeçilmesini ve SLA anlaşmalarının gözden geçirilmesi talep ediyoruz.


Saygılarımızla. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

90 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page