CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Tören ve Temsil Ödeneği Mağduriyetleri Giderilmelidir!

Güncelleme tarihi: 3 Nis 2022

Müdürler veya vekilliği görevini yürütenler, yürüttükleri veya yürütecekleri hizmetlerin halka sunulmasında, önemli bir temsil fonksiyonuna sahiptirler. Müdürlerin veya vekillerinin, görevleri süresince, üst düzey kumu görevlilerince veya şirketlerce muhatap alındığı unutulmamalıdır. Bu personelin bu süre zarfında kurumu temsil etmemesi, faaliyetleri askıya alması, kurumsal ziyaretleri yapmaması yada kabul etmemesi beklenemez. Adil Haber-Sen olarak, konunun tekrar ele alınmasını ve personelin beklentileri doğrultusunda söz konusu mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettik.Genel Müdürlüğümüz tarafından 22.10.2021 tarih ve 10152 sayılı yazı ile vekaleten müdürlük görevini yürüten mesai arkadaşlarımıza ödenen ‘’Temsil ve Tören’’ giderleri harcamalarının ödenmesi ile ilgili bir takım hususlar açıklanmış ve vekaleten bu görevi yürüten arkadaşlarımızdan vekaleti Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanmayanların temsil ve tören giderleri ödeneğinden faydalanamayacağı, geriye dönük yapılan ödemelerin ise ilgili kişilere zimmet edilerek tahsili yoluna gidilmesi bildirilmiştir. İlgi yazıda atıf yapılan prosedürün 5.3.9. bendinde “Tören ve Temsil Ödenek Listesinde belirtilen unvanlar ile bu unvanlardaki görevlere mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde vekâlet eden ve bu görevleri yürütenlere, göreve başladığı tarihi takip eden aydan itibaren tören ve temsil gideri ödenir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde tören temsil ödemesinin yapılabilmesi için dolu kadroya vekâlet edilmesi veya boş kadroya vekâlet edilmesi durumunda görevlendirmenin genel müdürlükçe yapılmasının zorunlu olduğuna ilişkin bir hükme doğrudan veya zımnen atıf yapılmamıştır. Nitekim uygulamada yıllardır böyle anlaşılmamış ve 81 ilde bir şekilde müdür vekilliği yapmak üzere görevlendirilen personele ikinci bir koşul aranmaksızın temsil ve tören harcamaları karşılığı ödeme yapılmıştır.

Diğer taraftan ilgili yazı, Tören ve Temsil Giderleri Harcama ve Ödeme Prosedürün amacıyla da örtüşmemektedir. Temsil ve ağırlama giderleri, kadronun dolu ya da boş olmasıyla veya görevlendirmenin Başmüdürlük ya da Genel Müdürlük tarafından yapılmasıyla ilişkilendirilemez. Şöyle ki; temsil ve ağırlama giderleri şirketimizin yürütmüş olduğu iş ve işlemler ile ilgili olmak üzere müdür vekillerimizin zorunlu olarak yaptıkları harcamaların karşılığıdır. Hiçbir müdür vekilimiz ‘’bana temsil ödeneği verilmiyor’’ diyerek gelen misafirlerini ağırlamaktan geri duramayacağı gibi, doğrudan gerçekleştirdiği iş yeri ve kurum ziyaretlerine de bir hediye almadan gitmemektedir.

Ayrıca yıllardır müdür vekilliği görevini yürüten mesai arkadaşlarımız her türlü hukuki ve idari sorumluluğu üstlenmiş, doğrudan kendi eylem ve fiili olmamasına rağmen denetim ve kontrol görevlisi olması nedeniyle disiplin soruşturmalarında çeşitli cezalar almışlardır. 399 S. KHK’ya tabi mesai arkadaşlarımızdan hiçbiri, İHS’li mesai arkadaşlarımızdan ise 2019 sonrası müdürlük görevine vekalet ettirilenler ‘’vekalet ücreti’’ alamazken üstüne temsil ve ağırlama giderlerinin de bu gerekçe ile kaldırılması ve geriye dönük zimmet çıkartılacak olması aidiyet duygusunu zayıflatacaktır. Ayrıca İHS’li statüde çalışıp, müdürlük görevini yürüten mesai arkadaşlarımız yürüttükleri bu görevden dolayı performans ücretinden de mahrum kalmaktadırlar. İlgi yazıda belirtildiği üzere boş kadrolara Genel Müdürlük tarafından görevlendirme yapılması gerektiği hususuna dikkat çekilmiştir fakat unutulmamalıdır ki Genel Müdürlük tarafından görevlendirilme, müdür vekilliği görevini yürüten kişinin inisiyatifinde değildir. Görevlendirme Başmüdürlük tarafından teklif edilmekte, Genel Müdürlük tarafından onay verilmektedir. Bu durumda müdürlük görevini yürüten arkadaşlarımıza görevlendirmenin Genel Müdürlük tarafından verilmediği gerekçesiyle zimmet çıkartılması ne kadar doğrudur? Bir diğer husus ise, Başmüdürlük tarafından yürütme görevi için Genel Müdürlüğe yazısı yazıldığı halde aradan geçen uzun sürelere rağmen herhangi bir onay verilmemesidir. Bu durumda da onay makamı tarafından yapılmayan bir işlem nedeniyle mesai arkadaşlarımızın sorumlu tutulması kabul edilebilir bir durum değildir. Eğer yasal süresi içerisinde onay verilmeyen yürütme görevlerinin zımnen reddedildiği kabul ediliyorsa bu durumda da ilgili kişi neden müdür vekilliği görevinden alınmamıştır?

Ayrıca Kastamonu İdare Mahkemesinin 2021/634 E. 2021/392 K. Sayılı kararında müdür vekilliği görevinin fiilen yerine getirilmesi yeterli görülmüş, ayrıca Genel Müdürlük tarafından onay verilmesinin hak kazanımı için engel olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Bizler ADİL HABER SEN olarak; müdürlerin veya müdür vekilliği görevini yürütenlerin yürüttüğü veya yürüteceği hizmetlerinin halka sunulmasında, bu makamın, önemli bir temsil fonksiyonuna sahip olduğunu düşünüyoruz. Bir başka deyişle bu makam, dışa karşı açılan bir pencere niteliğindedir. Özelikle merkezlerde görev yapan müdürlerin veya müdür vekilliği görevini yürütenlerin bu niteliği nedeniyle üst düzey kamu görevlilerinin veya şirketlerin muhatap aldığı ilk kişidir. Bu personelin bu süre zarfında kurumu temsil etmemesi veya şirket faaliyetlerini askıya alması beklenemez. Ayrıca Tören ve Temsil Giderleri Harcaması kişilerin şahsına değil o makamı temsil eden kişilerin görevleri sırasında kurumu temsil etmek üzere yaptığı harcamalar için ödenmektedir.

Bu açıklamalarımız doğrultusunda şirketimizin vizyonunu yansıtan müdür vekillerimize ödenen temsil ve ağırlama giderlerinin 399 S. KHK’ya tabi ya da İHS’li farkı gözetilmeksizin merkez sınıflarına göre eşit oranda ödenmesini, İHS’li personellerden vekaleten bir görevi yürüten personele performans ücretinin tam olarak ödenmesini, fiilen müdür vekilliği yapan mesai arkadaşlarımıza çıkarılan zimmetlerin iptal edilmesini ve halen vekaleten görevlerini yürüten müdür vekillerine tören temsil ücretlerinin ödenmesine devam edilmesini, vekaleten yürütülen görevler için temel ücretler arasında farklılık bulunması durumunda aradaki farkın vekalet ücreti ya da görev tazminatı olarak ödenmesini, en kısa zamanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılarak vekaleten yürütülen kadroların asil tarafından yürütülmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page