CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Vergi İstisna Oranlarının Güncellenmesini Talep Ettik!

Adil Haber-Sen olarak, çalışanlara ödenen günlük yemek ücreti ve yol ücretlerinin ne kadar olacağı konusunda belirleyici etkenlerin başında gelen vergi istisna oranlarıyla ilgili olarak, Gelir Dairesi Başkanlığına taleplerimizi içeren bir yazı yazarak girişimde bulunduk. Yazımızda, enflasyon ve kur farkından kaynaklı dalgalanmanın çalışanlarımıza ödenen tutarların da güncelliğini yitirmesine neden olduğunu ve dolayısı ile mağduriyet yarattığını ifade ederek, vergi istisna oranlarının enflasyon oranı göz önüne alınarak güncellenmesini talep ettik. Yazımızın tam metnini ve görselini aşağıda bulabilirsiniz.


Bilindiği gibi vergiden muaf tutulacak günlük yemek ücreti ve çalışanın iş yerine gidip gelmesi için işveren tarafından sağlanan yol ücretine ilişkin istisna tutar her yıl gelir vergisi genel tebliğinde belirtilerek resmi gazetede yayımlanır. Bu bağlamda, 2022 yılı için istisna tutulacak tutar 21 Aralık 2021 tarihli ve 31699 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de 317 seri numaralı gelir vergisi tebliğinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre, gelir vergisi kanunun 20. Maddesinin 1. Fıkrasının 10 numaralı bendinde yer alan yol ücreti ilişkin muafiyet tutarı 17, 00 TL, Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan yemek ücretine ilişkin muafiyet tutarı 34,00 TL olarak belirlenmiştir.


Söz konusu tutarların belirlenerek resmi gazetede yayımlanmasından bugüne kadar zorunlu harcama kalemlerinde ciddi fiyat artışları yaşanmış ve finansal istikrarsızlık giderek derinleşmiştir. Benzin ve motorine gelen zamlar, toplu taşıma hizmetlerine ciddi zamların yapılmasına neden olmuştur. Birçok kamu kurumunun ve özel sektörün çalışanlara yemek ve yol ücreti ödenmesi noktasında vergiden istisna tutarı baz aldığını ve bu tutar kadar yol ve yemek ücreti ödediğini düşündüğümüzde artan maliyetlerin çalışanlar tarafından karşılandığı görülecektir. Örneğin PTT, çalışanlarına ödediği yol yardımını vergiden istisna tutarı kadar ödemekte, yol ücretine ilişkin maliyetler arsa bile vergiden istisna tutar değişmediğinden bu tutarın üzerinde ödeme yapmamaktadır. Vergiden istisna tutarın sabit kalması; ancak yol ve yemek ücretlerindeki maliyetlerin ciddi artış göstermesi nedeniyle oluşan maliyet farkı kamu çalışanı ve sabit gelirli tarafından karşılanmaktadır. Bu durum, kamu çalışanlarının ve sabit gelirlilerin alım gücünü ciddi anlamda azalmasına neden olmaktadır.


Yer verdiğimiz açıklamalar çerçevesinde; 2022 için vergiden istisna tutar olarak belirlenen rakamların (17,00 TL ve 34,00 TL) enflasyon ve kur farkından kaynaklı enflasyonist dalgalanma nedeniyle güncelliğini kaybetmiştir. Söz konusu rakamların artan enflasyon oranı göz önünde bulundurularak yerinden belirlenmesinin arz ve talep ederiz.
 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

217 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page