CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Yol Ücretleri Prosedürü Yeniden Düzenlenmelidir!

Güncelleme tarihi: 3 Nis 2022

Mutad Nakil Vasıta Prosedürü, mevcut durumuyla çözüm değil sorun üretmekte, çalışanlarımızı mağdur etmektedir. Prosedürün, personelimizin talepleri doğrultusunda, toplu sözleşme ve kanun hükümlerine de uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4. Dönem Toplu Sözleşme Eki, Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmenin ‘’PTT Servis Hizmeti’’ başlıklı 17’inci maddesinde; ‘’Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ. tarafından büyükşehirlerde görev yapan personeline işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.’’ Hükmü yer almaktaydı. Anılan bu hüküm doğrultusunda yayımlanan PTT AŞ. Personeline Mutad Nakil Vasıta Bileti/Bilet Ücreti Verilmesine İlişkin Prosedür doğrultusunda servis hizmeti olmayan büyükşehirlerde bilet/bilet ücreti verilmiştir.

25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6. Dönem Toplu Sözleşme Eki Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin ‘’PTT Servis Hizmeti’’ başlıklı 16’ıncı maddesiyle; ‘’Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ. tarafından nüfusu 150.000 ve üzeri olan illerde görev yapan personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.’’ hükmü getirilmiştir. Anılan hüküm 2022-2023 dönemleri için geçerli olup, PTT AŞ. Personeline Mutad Nakil Vasıta Bileti/Bilet Ücreti Verilmesine İlişkin Prosedür’ün bu hüküm doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir.

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4. Dönem Toplu Sözleşmede alınan karara göre hazırlanan Mutad Nakil Vasıta Prosedürü’nün uygulamasında çeşitli sorunlar yaşanmış, farklı iller farklı uygulamalarda bulunmuştur. Mesai arkadaşlarımızın yeni dönemde yürürlüğe girecek olan Mutad Nakil Vasıta Prosedürü’nün uygulanmasında sorun yaşamaması ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla, sendikamız tarafından tespit edilen ve aşağıda açıklayacağımız hususların yeni Nakil Vasıta Prosedürü’nün hazırlanmasında dikkate alınmasını talep ediyoruz.

• Öncelikle toplu sözleşme metninde yer alan ‘’Nüfusu 150.000 ve üzerinde olan iller’’ ibaresinin geniş yorumlanarak sadece il merkezi değil, il toplam nüfusunun esas alınması ve bu uygulamadan mümkün olduğunca çok mesai arkadaşımızın yararlandırılması sağlanmalıdır.

• Yukarıdaki paragrafta yer aldığı şekilde il toplam nüfusu üzerinden ödeme yapıldığında bu şartı sağlamayan iller ‘’Kilis, Gümüşhane, Ardahan, Tunceli ve Bayburt’tur.’’ 76 ilde çalışan arkadaşlarımıza yol ücreti ödemesi yapılırken geriye kalan bu 5 ildeki mesai arkadaşlarımıza da bu ödemenin genel müdürlüğümüzce alınacak bir karar ile yapılmasını talep ediyoruz.

• Bir önceki dönem toplu sözleşmede alınan karardan sonra bilet/bilet ücreti verilmesi hususunda ‘’mahalli yerleşim yeri içinde olan ve olmayan’’ yerler ayrımı yapılmıştır. Bu ayrım neticesinde mahalli yerleşim yeri içinde işe geliş-gidişler için ödeme yapılmış, ancak ilçeden il merkezine veya il merkezinden ilçeye, ilçeden başka ilçeye geliş-gidişler için ise yol ücreti ödenmemiştir. Bu durum mesai arkadaşlarımızın mağdur olmasına sebep olduğu gibi açıkça toplu sözleşme metnine de aykırılık teşkil etmiştir. Benzer mağduriyetlerin 2022-2023 döneminde de yaşanmaması için yol ücretlerinin ödenmesinde, mesai arkadaşlarımızın ikamet adresi ile iş yeri arasında yerel yönetimlerce sağlanan ulaşım hizmetinin karşılığı bilet/bilet ücretinin mahalli yerleşim yeri ile sınırlandırılmadan yapılmasını talep ediyoruz.

• Benzer şekilde bir önceki dönem yerel yönetimlerden yetki/izin alarak özel halk otobüsleri ya da minibüs-midibüs ile ulaşım sağlanan yerlerde mesai arkadaşlarımıza toplu taşıma hizmetinin yerel yönetimlerce verilmediği gerekçe gösterilerek bilet/bilet ücreti verilmemiştir. Bu hatalı uygulamadan bu dönem vazgeçerek, yerel yönetimlerden izin/yetki almadan bu şekilde bir toplu taşıma işi yapılamayacağı da göz önünde bulundurularak bu durumda olan mesai arkadaşlarımıza da bilet/bilet ücreti verilmesini talep ediyoruz.

• Özellikle İstanbul-Tekirdağ, İstanbul-Kocaeli, Kocaeli-Sakarya, Kocaeli-Yalova olmak üzere artık şehirlerin bütünleştiği, sınırların sadece harita üzerinde kaldığı şehirlerde mesai arkadaşlarımızın ikamet adresi ile iş yeri adresi farklı illerde olabilmektedir. Bu durumda olan mesai arkadaşlarımıza yol ücreti geçtiğimiz dönemde ödenmemiştir. 2022-2023 dönemi için bu durumda olan mesai arkadaşlarımıza eğer; ikamet ettiği yer yerel yönetimi tarafından iş yerinin olduğu ile uzanan toplu taşıma ağı varsa doğrudan bunun üzerinden, bu şekilde toplu taşıma imkanı yoksa, ikamet yeri-il sınırı ya da il sınırı-işyeri mesafeleri arasından hangisi fazla ise onun üzerinden bilet/bilet ücreti verilmesini talep ediyoruz.

• Geçtiğimiz dönem bazı büyükşehirlerimizde, açık bir şekilde toplu sözleşme hükmüne aykırı olarak, bir gidiş-geliş bilet/bilet ücreti değil, şehir içi en düşük bilet ücreti üzerinden ödeme yapılmıştır. 2022-2023 döneminde benzer bir uygulamanın yapılmaması için Mutad Nakil Vasıta Prosedürü’nde ya da bu prosedürün uygulanması hususunda çıkartılacak genel tebliğde bu konuya açıklık getirilmesini talep ediyoruz.

Adil Haber-Sen olarak; önleyici ve çözüm odaklı sendikacılığın bir gereği olarak mesai arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimlerden oluşan taleplerimizin değerlendirilerek uygulamaya konulmasını ve mesai arkadaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmemesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page