CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

399'lu Personel Kararlı: Ya Kariyer Ya Havuz!

Güncelleme tarihi: 11 Haz 2023

Adil Haber-Sen olarak, sizlerin taleplerini ilgili mercilere aktarmaya devam ediyoruz. Tüm PTT Çalışanlarının malumu olduğu üzere; ilana çıkılacağı bilinen ve sınav kapsamı ilan edilen, İdari Hizmet Sözleşmeli Şeflik ve Başpostacılık Görevde Yükselme Sınavları ile, Unvan Değişikliği Sınavlarına girecek olan personelin İHS’li olarak atamalarının yapılacağı, 09.06.2023 tarihli ve 5734 sayılı yazıdan da anlaşılmıştır. Yıllardır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını bekleyen 399’lu personel için bu durumun kabul edilemez olduğu açıktır. Bu çerçevede, 399’lu personelin artık kaybedecek tek bir günü bulunmadığı, bir an önce söz konusu mağduriyetin sonlandırılması gerektiğini, kurumumuzun 399’lu personelle yola devam etmek istiyorsa, bu personele kendi unvanında yükselebilme hakkı tanıması gerektiğini, devam etmek istemiyorsa da bu personellerden talep edenlerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi (havuz) yönünde çalışma başlatılması yönündeki talebimizi, PTT AŞ, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na ilettik. Söz konusu talebimize ait tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.6475 saylı Posta Hizmetleri Kanunun “mevcut personel” başlıklı geçici 5 maddesinde “ 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin mevcut statüleri ile PTT’de istihdamlarına devam olunacağı ve özlük ve mali hakları aynen korunacağı” hüküm altına alınıştır. Söz konusu kanunun meclise sevk edildiği tarihlerde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ise “görevde yükselmek için sözleşmeli kadroya geçme mecburiyetinin de kalktığını müjdelemiştir.” (haber linki için tıklayınız. )


Ancak yer verilen açık kanuni hükümlere ve sözlere rağmen yayımlanan birçok tebliğde 399 sayılı KHK’ya tabi personelin yasalarla güvence altına alınmış kanuni hakkı olan “kariyer hakkının” kullandırılmayacağı, “şirket politikası” veya “prensipte alınan karar gereği” denilerek doğrudan veya dolaylı yoldan engelleneceği belirtilmiştir. Nitekim 09.06.2023 tarihli ve 5734 sayılı yazıda sadece İdari Hizmet Sözleşmeli Personel için görevde yükselme sınavının açılacağı, İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçmeyi kabul eden 399 sayılı KHK’ya tabi personelin de bu sınava girebileceği anlaşılmaktadır.


Kurumda, personel normu olarak, halen en fazla sayıda bulunan 399 sayılı KHK’ya tabi personeli yok sayılarak sadece İdari Hizmet Sözleşmeli personel için görevde yükselme sınavı açmak 399 sayılı KHK’ya tabi olarak görev yapmaya devam eden personeli İdari Hizmet Sözleşmeli personel statüsüne geçme konusunda zorlayıcı bir sonuç doğuracağı açıktır. Aynı zamanda personelin sahip olduğu statüde kalma konusunda kanun bir tercih tanımışken bu tercih hakkının idari bir kararla zedelenmesi söz konusu olacaktır. Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2017/337 sayılı kararda 04.10.2013 tarihinde 28785 sayılı resmi gazetede yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali yönünde karar verirken de “İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçme koşuluyla kariyer hakkını tanıyan düzenlemeyi iptal etmiş ve bu durumun 399 sayılı KHK’ya tabi olarak görev yapmaya devam eden personeli İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Statüsüne geçme konusunda zorlayıcı bir sonuç doğuracağına, 6475 sayılı Posta Kanunu ile 399 sayılı KHK’ya tabi personele tanınan kendi statüsünde kalarak görevde yükselme hakkının yönetmelik düzenlemesi ile zedeleneceği” sonucuna vararak düzenlemeyi iptal etmiştir. Sadece idari hizmet sözleşmeli personel için görevde yükselme sınavının açılması; 399 sayılı KHK'ya tabi personelin de ancak İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçme koşuluyla sınava dâhil edilmesi, 5 farklı statüde personel istihdamı nedeniyle bozulan iş barışının çok daha derin bir şekilde bozulmasına neden olacağı açıktır.


399 sayılı KHK'ya tabi personel için görevde yükselme sınavının açılıp açılmayacağı hususunun idarenin takdirinde olması idarenin bu takdir hakkını eşitlik, adalet ve kamu yararı gözetmeksizin kullanması anlamına gelmemektedir. Nitekim yargı içtihatlarında idareye tanınan takdir hakkının sınırsız olmadığı, idarenin kendisine tanınan takdir hakkını kullanırken gerekçe ilkesine bağlı kalması gerektiğine, eşitlik, adalet ve kamu yararı gözetmesi gerektiğine yer vermiştir.


Yer verdiğimiz açıklamalar çerçevesinde; yapılacak olan görevde yükselme sınavında 399'lu personelin de kendi statüsünde görevde yükselme hakkının tanınması önem arz etmektedir. Aksi bir durumda sendikamızca veya bireysel olarak açılacak davalarda telafisi çok daha zor durumlar oluşabilecektir. Diğer taraftan 399'lu personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek yönünde ciddi bir talebi bulunmaktadır. 399 sayılı KHK'ya tabi çalışanları arasında “havuz” olarak bilinen beklentiyi en üst seviyeye çıkmış durumdadır. Özellikle İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçme konusunda alınan zorlayıcı kararlar personelin kurum aidiyet duygusunu ciddi anlamda zedelemiş ve personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçerek kariyer hakkını yeniden elde etme yönünde bir çabaya sevk etmiştir.


Şirketimizin, iş barışını sağlama ve verimliliği artırma noktasında tek statüde personel istihdam etmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda 399'lu personel için oluşan haklı talep dikkate alınarak bu statüde çalışan ve talep eden personellerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi yönünde bir çalışma başlatılmasını,


Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

936 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page