CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

9 Günlük Bayram Tatili Ptt Çalışanlarının da Hakkı!

Adil Haber-Sen olarak, 9 günlük bayram tatilinden kurumumuz çalışanlarının da yararlanabilmesi adına gerekli planlamanın yapılmasını, bunun da bayramın yaklaştığı şu süreçte ve personelimizin tatil planlaması yapabilmesi için son güne bırakılmadan, önceden kararlaştırılıp ilan edilmesini talep ettik. Aynı zamanda alınacak kararın, uygulamada yeknesaklık sağlanarak tüm illerde, tüm personel için uygulamaya konulmasını talep ettik ve bu şekilde yapılacak uygulamanın personelimizin moral ve motivasyonu açısından son derece önemli olduğunu, kurumumuz açısından da çok yararlı olacağını ifade ettik. Söz konusu talebimize ilişkin tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.


Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 04.06.2024 tarihli ve 227644 sayılı “İdari İzin” konulu yazıda Cumhurbaşkanlığımızca kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.


Bilindiği gibi günümüz dünyasında "çok çalışma" kavramının yerine "verimli" ve "planlı" çalışma almıştır. Yapılan birçok bilimsel araştırmada sürekli bir çalışma performansına tabi tutulan çalışanların motivasyonlarının düştüğü ve tükenmişlik sendromu yaşadıkları, buna bağlı olarak çalışma performanslarının düştüğü, stres seviyelerinin yükseldiği, iş hayatı ile özel hayata arasında dengeyi kuramadıkları ve şirkete/kuruma olan bağlılıklarının düştüğü gözlemlenmiştir. Özellikle tüm dünya uluslarının haftalık tatil süresini 3 güne çıkardığı veya bu yönde çalışmalar yaptığı, bazı ulusların hafta içi mesai saatlerini düşürdükleri bir yerde PTT çalışanlarının hali hazırda sadece haftanın bir gün tatil yaptığı düşünüldüğünde, PTT çalışanlarının, ara tatil olarak adlandırılan bu tür tatillerde dinlenmeleri elzem hale gelmektedir.


Bu yönüyle başkanlığınızca bir planlama yapılarak 13-14 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek gönderilerin itirazi kayıtla kabul edilmesi, dağıtım müdürlüklerinde gönderi trafiğinin azaltılarak özellikle gişe memurlarının ve dağıtıcı personelin 9 günlük tatili tam olarak yapmasının sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca uygulamada, dari izin kullanımı başmüdürlüklerin inisiyatifine bırakılmıştır. Ancak, bu durum, özellikle personel açığı bulunan illerde başmüdürlüklerin zorunlu olarak personeli mesaiye çağırma yönünde karar almaya zorlamaktadır. Ayrıca, başmüdürlükler arasındaki bu farklı uygulama adaletsizlik ve memnuniyetsizlik hissine yol açmakta, personel arasında memnuniyetsizlik ve motivasyon kaybına sebep olmaktadır. İller arası uygulama farklılığının ortadan kaldırılması ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması için bir tebliğ ile tüm iller için 9 günlük tati süresinin belirlenmesi önem taşımaktadır.


Kurban Bayramı süresince çalışanların gerek dini vecibelerini memleketlerinde yerine getirmek istemeleri, gerek bu süreyi hem toplumsal hem kültürümüzün bir parçası olarak uzak illerdeki eş, dost ve akrabalarının yanına geçirmek istemeleri veya bu süreyi tatil yaparak ve dinlenerek geçirmek istemeleri nedeniyle Bayram çalışmasına yönelik belirsizliğin ortadan kalkması beklemektedir.


Bu bağlamda, PTT çalışanlarının 9 günlük tatili sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi ve kişisel planlamalarını yapabilmeleri için bayram çalışmasına yönelik tebliğin ve planlamanın hazırlanarak teşkilata duyurulmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

95 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page