CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Banka Promosyonlarından Gelir Vergisi Kesilemez!

AdilHaber-Sen olarak, PTT Çalışanları'nın son dönemde ana gündemlerinden biri haline gelen banka promosyonlarıyla ilgili süreci bildiğiniz gibi yakından takip ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler sonrasında ilgili birimlerle yaptığımız görüşmeler maalesef bizide 'acabamı?' noktasına getirmiştir. Umuyoruz ki hiç kimse ,çalışanlarımızın cebine girecek üç kuruşa göz dikmeye tenezzül etmez ve yol ücretlerinde olduğu gibi banka promosyonlarından da gelir vergisi kesmeyi aklının ucundan bile geçirmez. Mesai arkadaşlarımız şunu çok iyi bilmelidir ki, her zaman olduğu gibi bugünde AdilHaber-Sen çalışandan yana tarafını alacak ve her platformda gereken mücadeleyi gösterecektir. Bu çerçevede, önleyici ve çözüm odaklı sendikacılık anlayışının bir gereği olarak,"testi kırılmadan"üzerimize düşeni yapmak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına, ilgili kanun maddelerine de atıf yaparak, konuyla ilgili talemizi Muhasebe ve Finans Dairesi Başkanlığı'na ilettik. İlgili yazımızın tamamını ve görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.


Bilindiği üzere kurumumuz personeline maaşlarının banka aracılığı ile ödenmesi nedeniyle ‘’Banka Promosyonu’’ adı altında ödeme yapılmaktadır. 2019 yılında Ziraat Bankası ile imzalanan banka promosyonu sözleşmesinin süresi Temmuz ayında dolacak ve Başkanlığınızca yeni dönem banka promosyonu anlaşması süreci yönetilmektedir. Şifahi olarak edindiğimiz bilgilere göre Başkanlığınız tarafından süreç mesai arkadaşlarımızın lehine ve onları tatmin edecek şekilde ilerlemektedir. Ancak, banka promosyonlarından gelir vergisi kesilerek mesai arkadaşlarımıza ödeneceği konusunda bir takım bilgiler sendikamıza ulaşmıştır.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almakta olup, aynı kanunun 62’nci maddesinde de işverenlerin, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Kanun maddesine göre bir ödemenin ücret sayılabilmesi için çeşitli koşullar sayılmıştır, bunlar;

  • İşi yapanın işverene tabi olması,

  • İşverenin belirli bir işyerine bağlı olarak çalışması,

  • İşverene yapılan ödemenin bir hizmetin karşılığını teşkil etmesi

  • İşverene verilen şeyin para, ayın veya para ile temsil edilebilen bir menfaat olması gerekmektedir.

Bu durumda ücretlere ilişkin olarak banka promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara nakit olarak ödenmesi halinde, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmaması nedeniyle verilen ödemeler ücret kapsamında değerlendirilemeyecektir.


Ancak, banka tarafından verilen promosyonların vergi mükellefiyeti olsun olmasın anlaşma yapılan işverene yapılması ve devamında bu promosyonların gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara dağıtılması durumunda da, dağıtan kurum aracı olduğundan, verilen promosyonlar ücret olarak değerlendirilemeyecektir. işveren tarafından gelir olarak kaydedilmemesi işverenin tasarrufunda olmadığı anlamına gelmektedir. Yani ödemenin çalışanlara yapılmasından farkı yoktur.


Promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan iktisadi faaliyeti olan işverenlere yapılması ve yapılan ödemelerin işverenlerin kazancına dahil edilmesi durumunda, ilgili işveren tarafından çalışanlara yapılan ödeme banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre değerlendirilecektir. Buna göre yapılan ödemelerden işverenler tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1-1’inci maddesine göre ücret ödemeleri kapsamında tevkifat yapılması gerekecektir.


Açıkladığımız nedenlerden dolayı, anlaşma sağlanan banka ile yapılacak protokol çerçevesinde mesai arkadaşlarımızdan gelir vergisi kesintisi yapılmaması için;


  • Banka promosyonlarının doğrudan banka tarafından mesai arkadaşlarımıza ödenmesi veya;

  • Kurum üzerinden ödenecek olması halinde ise kurum kazancına dahil edilmeden, doğrudan mesai arkadaşlarımıza ödenmesi

Hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

138 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page