CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Cumartesi Mesaileri Kaldırılmalı!

Tüm Ptt Çalışanlarının malumu olduğu üzere, Adil Haber-Sen olarak, yakın dönemde, Cumartesi mesaisi yaptırılan 399’lu personele hem ücret düzeyi farkı hem de fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiğini savunarak açtığımız davayı kazanmıştık. Şimdi de, bu kararın, son dönemde gündeme gelen tasarruf tedbirleriyle de ilişkili olarak, mevcut şartlarda kurumumuz adına artık ekonomik olmadığı gerekçesiyle cumartesi fazla mesailerinin tamamen kaldırılmasını talep ettik. Konuyla ilgili tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.Bilindiği üzere kurumumuzda 399 Sayılı KHK Eki 2 Sayılı Cetvele tabi sözleşmeli çalışanlardan haftanın 6’ıncı günü çalışanlara maaşları temel ücret düzeyleri artırılarak ödenmektedir.


399 Sayılı KHK’nın "Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler" başlıklı 30’uncu maddesinde "Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez."  Hükmü yer almaktadır. Ancak kurumumuz tarafından haftanın 6’ıncı günü çalışan personele "ücret düzey farkı" ödenmekte, fazla çalışma ücreti ödenmemektedir. Diğer bir anlatımla ücret düzey farkı, fazla çalışma yerine ikame edilmektedir.

Sendikamızca Antalya 5. İdare Mahkemesinde açılan davada özetle "haftanın 6’ıncı günü çalışan personele ücret düzey farkı ve çalıştığı saat karşılığı fazla mesai ücreti ödenmesi" talep edilmiş mahkemece davamız kabul edilerek istinaf yolu kapalı olarak 399 Sayılı KHK ile çalışan sözleşmeli personele hem ücret düzey farkı hem de fazla mesai ücreti ödenmesine karar verilmiştir.


Antalya 5. İdare Mahkemesinin 2023/1307 E. 2024/396 K. Sayılı kararı gereğince; 399 Sayılı KHK ile çalışan sözleşmeli personelden haftanın 6’ıncı günü çalışanlara ve nöbetli çalışan personelden aylık 160 saatten fazla çalışanlara ücret düzeyi ve fazla mesai ücretinin birlikte ödenmesi gerekmektedir. Mesai arkadaşlarımız tarafından fazla çalışma formları düzenlenerek birimlerinden fazla çalışma ücreti talep edilmektedir.


Söz konusu mahkeme kararı gereği haftanın 6’ıncı günü yaptırılacak olan çalışmaların ekonomik olmaması nedeniyle öncelikle cumartesi çalışması uygulamalarının tamamen kaldırılmasını, bunun mümkün olmaması durumunda gönüllülük esasına göre cumartesi çalışması yaptırılmasını ve cumartesi çalışması yapan mesai arkadaşlarımıza ücret düzeyi farkı yanında fazla mesai ücretlerinin de ödenmesi hususunda gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

217 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page