CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

GYS İlamı Personelin Beklentileri Karşılamadı!

Adil Haber-Sen olarak, Ptt AŞ tarafından yayımlanan sınav ilamına siz değerli mesai arkadaşlarımızın verdiği tepkiler ve talepleri üzerinden hareketle bir yazı yazdık ve söz konusu ilamın, haklı gerekçelere dayanan taleplerimiz doğrultusunda revize edilmesi gerektiğini ifade ettik. Söz konusu talebimize ilişkin tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.Şirketimiz tarafından İdari Hizmet Sözleşmeli Şef, Başpostacı, Başmühendis Ve Teknik Şef Görevde Yükselme Sınavları Duyurusunda 770 Şef, 250 Başpostacı, 40 Başmühendis ve 40 Teknik Şef olmak üzere toplam 1100 münhal pozisyon için sınav açılacağı duyurulmuştur.

Bilindiği gibi şirketimiz tarafından uzun yıllardır ilanda belirtilen bütün pozisyonlar için görevde yükselme sınavları açılmamıştır. Bu bağlamda ilan edilen pozisyon sayılarının PTT çalışanlarının beklentilerinin çok altında olduğu görülmektedir. Özellikle şirketimiz tarafından önem derecesi her seferinde belirtilen dağıtım ve lojistik alanında önemli bir pozisyon işgal eden “Başpostacı” pozisyonu için belirtilen sayı beklentinin çok çok altında olması bir yana; gerçek boş norm pozisyon sayısının da çok altında kalmıştır. Benzer şekilde 20 yılı aşkın bir süredir "Başmühendis" ve "Teknik Şef" pozisyonları için sınav açılmamışken ilan edilen pozisyon sayısı hem boş norm pozisyon sayısının çok altında hem de beklentinin çok altında kalmıştır. Neredeyse her merkezde “Şef” pozisyonunun boş olmasına karşın ilan edilen “Şef”pozisyon sayısı da yetersiz olduğu görülmektedir.


İlan edilecek pozisyon sayısı belirlenirken gerçek "boş norm pozisyon sayıları" yerine "ihtiyaç" referans alınmış ve bu ihtiyaç sayıları belirlenirken Görevde Yükselme Sınavı sonucunda başarılı olup şef olarak atanacak Başpostacıların oluşturacağı yeni muhtemel boş Başpostacı pozisyon sayılarının göz önünde bulundurulmadığı görülmektedir. Benzer şekilde diğer pozisyonlar içinde bu hususun göz önünde bulundurulmadığı görülmektedir. Yine benzer şekilde bir sonraki görevde yükselme sınavına kadar emeklilik, ölüm istifa gibi nedenlerle oluşması muhtemel boş pozisyon sayılarının da göz önünde bulundurulmadığı görülmektedir.


Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de "dağıtım lojistiği" büyük bir hızda artarken ve bu alana verilen önem tüm şirketler için birinci derecede önemli hale gelmişken "ihtiyacın", " boş norm pozisyon sayılarının" altında olması anlaşılır olmaktan çok uzaktır. Dağıtım hizmetinin önemli amaçlarından biri, ürünü müşteriye en kısa sürede ve en güvenilir şekilde gerekli tüm kontrol mekanizmalarının işletilerek ulaştırılmasıdır. Bu anlamda "Başpostacı” pozisyonuna büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönüyle beklenti artan iş potansiyeline paralel olarak ihtiyaç duyulan Başpostacı sayısının da artması iken ilan edilen rakam ise tam tersi olmuştur.


Son dönemde personel yetersizliğine ve artan iş yüküne rağmen büyük bir özveriyle çalışan dağıtıcı personel için ayrıca Gişe/Büro Görevlisi görevde yükselme sınavının açılması elzem hale gelmiştir. Unutulmamalıdır ki Kariyer olgusu, çalışanların iş hayatı boyunca işe adapte olma, işini en iyi şekilde gerçekleştirme ve verimli olma noktasında büyük bir motive edici güce sahiptir. Elinden kariyer hakkı alınmış çalışanların, verimliliklerinin düşeceği, işe adapte olma, mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırma noktasında çekingen davranacakları açıktır. Bu durumun şirketimizin iş akışına da olumsuz yansıyacaktır


Diğer taraftan ilan incelendiğinde 399 Sayılı KHK'ya tabi personel için Görevde Yükselme Sınavının açılmadığı; 399 Sayılı KHK'ya tabi personelin İdari Hizmet Sözleşmeli personeli için açılmış olan görevde yükselme sınavına katılabileceği, ancak başarılı olan adayların atamalarının idari hizmet sözleşmeli statüde olacağı belirtilmiştir. Bilindiği gibi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2017/337 sayılı kararda 04.10.2013 tarihinde 28785 sayılı resmi gazetede yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali yönünde karar verirken İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçme koşuluyla kariyer hakkını tanıyan düzenlemeyi iptal etmiş ve bu durumun 399 sayılı KHK’ya tabi olarak görev yapmaya devam eden personeli İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Statüsüne geçme konusunda zorlayıcı bir sonuç doğuracağına, 6475 sayılı Posta Kanunu ile 399 sayılı KHK’ya tabi personele tanınan kendi statüsünde kalarak görevde yükselme hakkının yönetmelik düzenlemesi ile zedeleneceği sonucuna vararak düzenlemeyi iptal etmiştir. İlandan sonra benzer davaların da açılacağı bu durumun sınavın sonucuna veya sınav sürecine etki edeceği açıktır.


Yer verdiğiniz açıklamalar çerçevesinde;


1- Pozisyon sayılarının boş norm pozisyon sayılarına göre ilan edilmesi ve ileride oluşması muhtemel sayıların da göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesini,


2- Dağıtıcı personel için ayrıca Gişe/Büro Görevlisi görevde yükselme sınavının açılması,


3- 399 Sayılı KHK'ya tabi personel kendi statüsünde görevde yükselme sınavına katılmasının sağlanmasını,


Aksi durumda üyelerinin hak ve menfaatleri doğrusu da sendikal bir anlayış benimseyen ADİL HABER-SEN tarafından gerekli tüm hukuki girişimlerin bekletilmeksizin gerçekleştireceğinin bilinmesini isteriz.


Saygılarımızla. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

512 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page