CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

GY ve UD Sınavlarının Açılacak Olması Olumlu Bir Gelişme, Ancak...

Adil Haber Sen olarak, yaptığımız saha çalışmaları sonrası, siz değerli mesai arkadaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendirmeye devam ediyoruz. Yine bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan birini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eylül ayında yapılacağı ifade edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları öncesi, sizlerin çekincelerini ve taleplerini genel müdürlüğümüze yazılı şekilde ilettik. Daha önce de, birçok farklı platformdan ve farklı ortamlarda dile getirdiğimiz taleplerimizi, bu kez de, geldiğimiz kritik sürecin farkında olarak resmi yollardan, yazılı olarak dile getirdik. Söz konusu yazımıza ait tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına istinaden taşra teşkilatından norm durumlarının istendiği bilinmektedir. Bu durum uzun süredir görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarının açılmamış olması nedeniyle beklenti içinde olan mesai arkadaşlarımız için olumlu bir gelişme olsa da yapılacak sınavlarla ilgili bir takım soru işaretleri bulunmaktadır.

Öncelikle söz konusu tebliğe göre görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarının İdari Hizmet Sözleşmeli statüde yapılacağı açıktır. Detayları henüz netleşmemiş olmakla birlikte 399 Sayılı KHK ile çalışan arkadaşlarımızın bu sınavlara girebileceği, ancak başarılı olmaları halinde atamalarının İdari Hizmet Sözleşmeli olarak yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu durum yıllarca kurumumuza hizmet etmiş, kurumumuzun hafızası niteliğindeki 399 Sayılı KHK Eki-2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli olarak çalışan mesai arkadaşlarımızın kariyer imkanlarının tamamen yok sayılması anlamına gelmektedir. Hiçbir mesai arkadaşımız kariyeri ile kazanılmış hakları arasında bir tercihe zorlanmamalıdır.


Bu hususta Adil Haber Sen olarak;


  • Yapılacak görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına statü farkı olmaksızın tüm personelin katılabilmesi ve başarılı olanların kendi statülerinde atamalarının yapılmasını,

  • 399 Sayılı KHK ile çalışan mesai arkadaşlarımıza bu imkanının tanınmayacak olması ve İdari Hizmet Sözleşmesini imzalamaları şartının olması durumunda bir çalışma başlatılarak isteyen 399’lu personelin başka kurumlara geçişlerinin sağlanmasını,

İstiyor ve talep ediyoruz.


Anayasal bir hak olan kariyer imkanından yararlandırmama sonucu doğuracak olan her türlü uygulamanın sendikamızca yargıya taşınacağının bilinmesini, geçmiş yıllarda olduğu gibi uzun yargı süreçleri neticesinde farklı mağduriyetlerin doğacağının bilinmesini, henüz sınav ilanına çıkılmamışken bu hususların göz önünde bulundurularak sınav ilanına çıkılmasını bekliyoruz.


Ayrıca söz konusu tebliğde görevde yükselme sınavının Başmühendis, Şef ve Başpostacı unvanları için, pozisyon değişikliği sınavlarının ise avukat, mimar, mühendis ve şehir plancısı kadroları için yapılacak olması da beklentileri tam olarak karşılamamıştır.


Görevde yükselme ve pozisyon değişikliğine tabi unvanlara bakıldığında Teknik Şef kadrosunun sınav planlamasında olmadığı görülmektedir. Oysa kurumumuzda uzun yıllardır bir teknik şef görevde yükselme sınavı açılmamıştır ve Başteknisyen, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında çalışan mesai arkadaşlarımızın bu anlamda bir beklentisi vardır. Bu nedenle mesai arkadaşımızın haklı bir beklentisi göz önüne alınarak, söz konusu sınav programına teknik şef unvanının da dahil edilmesini talep ediyoruz.


Ayrıca, dağıtıcı/postacı unvanında çalışan üniversite mezunu personelin, eskiden olduğu gibi, 5 yıl dağıtıcılık yapmış olma şartıyla, talep etmesi halinde, Memur/Gişe Büro Görevlisi unvanlarına sınavsız olarak geçişinin sağlanmasını, bunun talebin çokluğu sebebi ile kısa vadede mümkün olmaması halinde ise, yüksek lisans - doktora mezunu olanlara sınavsız geçişte öncelik tanınmasını, hemen akabinde de uzun yıllardır açılmayan, Memur/Gişe Büro Görevlisi Unvan Değişikliği Sınavının da bir an önce açılmasını ve dağıtıcı/postacı unvanında çalışan arkadaşlarımızın önündeki kariyer engelinin kaldırılmasını talep ediyoruz.


Bir diğer husus ise; pozisyon değişikliği sınavları arasında Avukat unvanı da yer almakta olup, geçtiğimiz yıl Avukatlık Kanunu’nda yapılan bir takım değişiklik ile kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmadan staj yapmalarına imkan tanınmıştır. Kurumumuzda da birçok hukuk fakültesi mezunu mesai arkadaşımız bulunmakta ve bunların büyük çoğunluğu söz konusu kanun değişikliği sonrası avukatlık stajlarına Eylül-Ekim 2022 tarihlerinde başlamışlardır. Mayıs ayı gibi sınav ilanına çıkılması durumunda bu arkadaşlarımız henüz stajlarını tamamlamadıkları için Avukat pozisyon değişikliği sınavına katılamayacaklardır. Bu hususta mesai arkadaşlarımızın mağdur olmaması ve daha fazla katılımın sağlanabilmesini temine Avukat pozisyon değişikliği sınavının ilanın Ekim ayına bırakılmasını, bunun mümkün olmaması halinde ise sınava alınacaklarda aranan başvuru şartlarına geçici bir madde eklenerek ‘’başarılı olup, atamasının yapılacağı tarih itibariyle avukatlık stajını tamamlamış olmak’’ hükmünün eklenmesini talep ediyoruz.


Yapılacak sınavlarla ilgili bir diğer husus ise; Bilindiği üzere Devlet Memurları Kanunu’na göre aylıktan kesme cezası alan personel Daire Başkanı kadrosu ve daha üst kadrolara 5 yıl süreyle atanamamaktadır. İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nde ise ücret kesimi, aylıktan kesme cezası alan personelin görevde yükselme sınavına tabi hiçbir pozisyona 5 yıl süreyle atanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasamıza göre Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin (399-İHS) her türlü mali ve sosyal özlük hakları kanunla düzenlenmelidir. Görevde yükselmenin de kamu görevlilerinin bir özlük hakkı olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Bu durumda, DMK uyarınca Daire Başkanı ve dengi kadrolara atanmaya engel olan bir disiplin cezasının İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ile görevde yükselme sınavına tabi tüm unvanlar için bir şart olarak öne sürülmesi açıkça Anayasamızın 128’inci maddesine aykırıdır. Bu nedenle, ileride dava konusu olmaması için sınav başvurularında ve sonrasında sınavda başarı gösteren personel için ücret kesimi-aylıktan kesme cezalarının bir engel olarak değerlendirilmemesini talep ediyoruz.


Ülkemizin seçim arifesine girdiği bu günlerde tüm siyasi partilerin ortak açıklamaları arasında yer alan mülakat/Sözlü sınav sistemin kaldırılmasını ülkemizde liyakat sistemin yeniden tesisi noktasında önemli buluyoruz. Bu yönüyle yapılacak olan sınavda atamaların doğrudan yazılı puana göre yapılmasını ve kurumumuzun bu anlamda örnek model olmasını bekliyor ve talep ediyoruz.


Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

508 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page