CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Kamuda Sakal Yasağı Kalktı mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararına atıf yapılarak yerel ve ulusal medyada yapılan haberlerde kılık kıyafet yönetmeliğinde yer alan “her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılamaz” ibaresinin kaldırıldığı belirtilmiştir. Söz konusu haberler üzerine sendikamıza çok sayıda soru gelmesi nedeniyle sendikamızca karar metnine ulaşılmış ve aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır.Karar metninde, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ilgili maddesinin “düzenleyici bir işlem” olduğu belirtilmiş ve düzenleyici işlemlerin 2577 sayılı kanunun 7/4 maddesi uyarınca süresi içinde dava edilmemesi nedeniyle tümden iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiş; ancak her gün “sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz” ibaresinin ise “uygulanma işlemi” niteliğinde olduğunu ve Kanun’la verilen yetkiyi aşar nitelikte, ölçülülük ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar vermiştir.


Kararda ayrıca;


“Davacının sakallı olmasının mesleki hayat üzerindeki etkilerine dair yeterli ve ikna edici gerekçelerin belirtilmediği, davacının mesleği ya da kamu hizmetinin işleyişi üzerindeki etkisi ve risklerinin de açıklanmadığı görülmektedir” demiştir. Kararda dikkat çeken diğer husus ise “…Sınırlayıcı tedbir bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da başvurulabilecek son çare niteliğinde değilse dava konusu düzenleyici işlemde olduğu gibi demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir tedbir olarak değerlendiremez” ifadesidir.


Sonuç ve Değerlendirme


Kamu hizmetleri yürütürken kamu çalışanlarının hizmetin bir gereği olarak tarafsızlık, eşitlikçi ve apolitik olmaları elbette beklenen bir davranıştır. Ancak günümüz dünyasında kılık kıyafetin Politik bir duruşu simgelediğine ilişkin kanı ve görüşte giderek yok olma noktasına gelmiştir. Bu anlamda alınan bu kararın kılık kıyafet yönetmeliğini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kıldığını değerlendiriyoruz. Günümüz koşullarına uymayan arkaik ve ilkel hale gelmiş bu yönetmeliğin en kısa zamanda revize edileceğini de umut ediyoruz.


Sakalını Kesmeyen 399'lu ve İHS'li Personele Ceza Verilebilir mi?


399 SKHK tabi personel de, 375 sayılık KHK ek madde 27 tabi olan İHS personel de belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranması halinde “uyarma” cezası almaktadır. Biz söz konusu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ile birlikte sakal tıraşı olmayan personele herhangi bir cezanın verilmesinin mümkün olmadığını değerlendiriyoruz. Ancak bazı personelin iptal kararını hatalı bir şekilde değerlendirdiğini, sanki iptalin Kılık Kıyafet yönetmeliğinde yer alan diğer yasakları da iptal ettiği şeklinde algıladıklarını duyuyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken iptal kararının sadece sakal kesimi ile sınırlı olduğunu, diğer yasaklarınsa aynen devam ettiğidir.


Geçmişte Sakal Tıraşı Olmadığı İçin Disiplin Cezası AlanPersonel Nasıl Hareket Etmelidir?


İptal kararı, bir işlemin hukuka uygun olup olmadığını denetleyen yargı organının, işlemin geçerliğini etkileyen bir sakatlık saptaması halinde, işlemin geriye yürür biçimde ortadan kalkmasını sağlayan ve kesin hüküm içeren bir yargı işlemidir. Bu bağlamda iptal işlemi ile birlikte daha önce sakal tıraşı olmadığı için disiplin cezası almış bir personelin cezanın iptalini ve sicilinden kaldırılmasını talep edebileceğini değerlendiriyoruz. 

Adil Haber-Sen

Hukuk ve Mevzuat Kurulu

481 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page