CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Kariyer Planlaması Yapabilmek Fakülte Mezunu Teknisyen Unvanlı Personelin de Hakkıdır!

Adil Haber Sen olarak, sizlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, çalışmalarımıza yön vermeye devam ediyoruz. Yine bu kapsamda büyük bir mağduriyet yaşadığını bildiğimiz, yıllardır kurumumuzda teknisyen unvanıyla çalışan ve iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmayan ancak fakülte mezunu olan teknisyen unvanlı personelin, diğer personellerle birlikte kariyer olanaklarından yararlandırılması talebizimi, Genel Müdürlük nezdinde, İnsan Kaynakları daire Başkanlığına ilettik. Talebimiz doğrultusunda, en kısa zamanda adımların atılmasını ve teknik unvanlı personelimizin kariyer mağduriyetinin giderilmesini umuyoruz. Söz konusu talebimize ait tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.Yapılması planlanan Şef Görevde Yükselme Sınavına “Teknik Şef” pozisyonunun da sınav planlamasına 3795 Sayılı “Bazı Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun”un 3. maddesinin (a) bendinde “Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara...“teknisyen” (b), bendinde “Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",” unvanın verileceği hüküm altına alınmıştır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in 74. maddesinin (e) bendinde ise "Teknik Şef" pozisyonuna atanmak çin "en az iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmak" şartı ile birlikte "teknisyen pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak" şartı aranmaktadır.


Mezkur yönetlikte "teknisyen" unvanı için de "en az iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olma" şartının aranması 3795 sayılı kanunun amacıyla örtüşmemektedir. Zira 3795 sayılı kanun "Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker"," unvanının verilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır. Mezkur yönetmelikte bir yandan "Teknik Şef" pozisyonunda "teknisyenlerin" de atanabileceği, diğer yandan en az iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olma şartının aranması bir hak kaybına sebebiyet verecektir. Diğer taraftan kurumumuza ilk defa atanan teknisyen unvanlı personelin birçoğu, her ne kadar en az iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmamış olsalar da; ülkemizdeki geçerli öğrenim normlarına göre 4 yıllık fakülteyi bitirerek talep edilen öğrenim düzeyinin üzerinde bir öğrenim belgesine sahip olmuşlardır. Ayrıca kurumumuzda 25 yılı aşkın bir süredir teknik pozisyonlar için unvan değişikliği sınavlarının açılmadığı düşünüldüğünde teknisyen unvanlı personelin büyük mağduriyet yaşayacağı da açıktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in geçici-2 maddesinde “18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.” ifadesi yer almaktadır. Genel görevde yükselme yönetmeliğinde yer alan bu düzenlemenin amacı olası mağduriyetlerin önüne geçmektir. Benzer bir düzenlemenin sınav öncesi PTT A.Ş personeli için de yapılarak kurumumuzda yıllardır çalışan ve iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmayan ancak fakülte mezunu teknisyen ünvanlı personelin de kariyer olanaklarından yararlandırılmasını;


Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu


215 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page