CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Maaş Promosyonları Güncellenmeli!

Adil Haber-Sen olarak, 2022 yılının Haziran ayında Ziraat Bankası ile kurumumuz arasında imzalanan maaş promosyonu anlaşmasının kabul edilebilir oranlarla güncellenmesini ya da söz konusu sözleşmenin fesh edilerek mesai arkadaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talemizimi kurumumuza ilettik. Söz konusu talebimize ilişkin tüm detayları ve görselleri aşağıda bulabilirsiniz.Şirketimiz ile Ziraat Bankası arasında 29.06.2022 tarihinde imzalanan ‘’maaş promosyonu’’ anlaşmasına göre, 13.07.2022 tarihinde kişi başı peşin 15.250.00 TL banka promosyonunun ödeneceği hükme bağlanmış ve ödemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak ekonomik koşulların değişmesi, enflasyon oranlarının artması, faiz oranlarının değişmesi gibi faktörlerin yanı sıra maaş tutarında yaşanan ciddi değişiklikler zaman içerisinde anlaşmayı çalışanların aleyhine, bankanın ise lehine çevirmiştir.

 

 Bilindiği gibi, taraflar arasındaki sözleşmelerde, sözleşme şartlarının bir tarafın aleyhine dönmesi durumunda, hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda anlaşmaya taraf olan ve anlaşma koşullarının kendi aleyhine dönen kişi/kurum/şirketler, anlaşmada "değişiklik taleplerini" veya "yeniden müzakere" taleplerini gündeme getirebilme hakkına sahip olmaktadır. "Sözleşmede değişiklik talebi" ile anlaşmanın her iki tarafının lehine olacak şekilde yeniden dengelenmesi amaçlanırken, "yeniden müzakere talebi" ise anlaşmanın baştan yeniden ele alınması ve değişen şartlara ve koşullara göre yeniden oluşturulmasını amaçlar. Anlaşma şartlarının zamanla kendi aleyhine dönen tarafın "değişiklik taleplerinin” dikkate almaması veya "yeniden müzakereye” yanaşılmaması halinde ise “fesih hakkı” doğabilmektedir.

 

Şirketimizle Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma dönemimde ortalama maaşlar 15.000 civarındayken, yüksek enflasyon nedeniyle bugün 40.000 TL'nin üzerine çıkarak ortalama 3 kat artmıştır. Bu durum, bankanın mevduat tabanını genişletmiş ve büyük likidite imkanı sağlamıştır. Ayrıca anlaşma sağlanan banka, bu mevduatları kullanarak çeşitli finansal işlemler gerçekleştirme imkanına çok daha fazla kavuşmuştur. Yine bu anlaşma ile birlikte rekabet avantajı elde etmiş ve müşteri tabanını genişletme imkanına kavuşmuştur. Tüm bunlarla birlikte banka, işlem ücretleri gibi farklı gelir kaynakları elde etmiş ve PTT çalışanlarının maaşlarını anlaşmalı bankaya yatırmaları sayesinde banka kredi riskini azaltmıştır.

 

Görüldüğü gibi, anlaşma bankaya bugün itibariyle maksimum düzeyde avantaj sağlarken, PTT çalışanlarına ise minimum düzeyde fayda sağlamıştır. Bu durum yukarıda belirtildiği üzere, anlaşma şartlarının zamanla bir tarafın lehine artmasına diğer tarafın ise aleyhine artması anlamına gelmektedir.

 

Sonuç olarak, ortaya çıkan ve çalışanların aleyhine olan bu tablo ile birlikte tüm kamu çalışanları ve özelde de PTT çalışanları tarafından anlaşmada “değişiklik talebi”, bunun mümkün olmaması halinde “yeniden müzakere talebi”,bunun da mümkün olmaması halinde “sözleşmenin feshi” yoluna gidilmesi talebi güçlü ve aynı zamanda haklı bir şekilde dile getirilmeye başlamıştır. Bu güçlü ve haklı talebe birçok kamu kurumu sessiz kalmamış ve anlaşmada "değişiklik talebi" veya "yeniden müzakere" yoluna gidilmiş, bunların mümkün olmaması halinde ise sözleşmeyi fesh ederek yeni sözleşmeler yapılmış ve mevcut durumu kendi çalışanlarının lehine çevirmişlerdir.

 

 Geline noktada, Ziraat Bankası ile şirketimiz arasında yapılan anlaşmanın bugünün koşullarına göre PTT çalışanlarının aleyhine döndüğü su götürmez bir gerçektir. Bu yüzden maaş promosyon anlaşmasının yeniden ele alınması, konunun karar verici konumda olan yöneticiler tarafından adil bir şekilde değerlendirilmesi ve geri bildirimde bulunması beklentisi en üst seviyeye çıkmıştır.

 

ADİL HABER-SEN olarak konunun PTT çalışanların lehine olacak şekilde yeniden değerlendirilmesini, gerektiğinde konuya ilişkin bir açıklamanın yapılmasını saygılarımızda talep ederiz. 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

291 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page