CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Performans Puanları İşlem Adedi Üzerinden Hesaplanmalıdır!

Performansların hesaplamasında değişikliğe gidilmesi sonrası bir çok mesai arkadaşımızın mağduriyetini ortaya çıkmıştır. Zaten adil olmadığını, bir çok eksiği-yanlışı bulunduğunu ve kaldırılması gerektiğini ifade ettiğimiz performans sistemi yeni yönetmelikle güncellenen haliyle daha büyük sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır.

Adil Haber-Sen olarak, mağduriyetlerin giderilmesi adına genel müdürlüğümüze taleplerimizi içeren yazımızı ilettik... Yazımızın tamamını ve görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.23.05.2022 tarihinde Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nün 6.3.1.2’inci maddesi ‘’İdari Hizmet Sözleşmeli Dağıtıcı/Postacı personelin performans puanının hesaplandığı dönemde, personelin çalıştığı gün baz alınarak kişi başı günlük ortalama 60 ve aylık en az 1200 kayıtlı gönderi teslim etmiş olması şartıyla performans puanının belirlenen standart performans puanı üzerindeki her 1.225’lik puan dilimi için personele temel ücretinin (0.0001714) katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda performans ücreti ödenir’’ şeklinde değiştirilmiştir.


Aynı prosedürün 5.1.6’ıncı maddesi 06.04.2021 tarihinde ‘’Performans puanlamasına esas teşkil edecek işlem türleri ile katsayılarında yapılacak değişiklikler ve yeni işlem türleri geçmiş dönemlere uygulanmayacak olup, Genel Müdür onayının alındığı ayı takip eden ayda uygulanır.’’ Şeklinde değiştirilmiştir.


Bireysel Performans Yönetim Sistemi Prosedürü’nde mayıs ayı içerisinde yapılan değişiklik 5.1.6’ıncı maddeye göre Haziran ayı itibariyle uygulanmaya konulması gerekirken, mayıs ayı performans puanları da 6.3.1.2’inci maddeye göre hesaplanmış ve birçok arkadaşımız yüksek performans puanı olmasına rağmen günlük ortalama 60 adet veya aylık 1200 adet kayıtlı gönderi teslim şartını sağlayamadığı için performans ücreti alamamıştır. Kanunilik ilkesinin bir gereği olarak kanunların ve yönetmeliklerin geriye yürümeyeceği açık ve prosedürün 5.1.6’ıncı maddesinde açıkça ‘’Performans puanlamasına esas teşkil edecek işlem türleri ile katsayılarında yapılacak değişiklikler ve yeni işlem türleri geçmiş dönemlere uygulanmayacak olup, Genel Müdür onayının alındığı ayı takip eden ayda uygulanır.’’ Denilmesine rağmen, söz konusu madde mayıs ayı içinde uygulanarak mesai arkadaşlarımızın mağduriyetine sebep olmuştur. Mayıs ayının son haftası yayınlanan bir değişiklik ile mesai arkadaşlarımız mayıs ayının tamamında yaptıkları işlemlerden sorumlu tutulmuştur. Mesai arkadaşlarımız henüz kendilerine tebliğ edilmemiş, Entegre Yönetim Sisteminde yayımlanmamış ve bilgilerinin olmadığı bir konudan bu şekilde sorumlu tutulamaz.


Ayrıca söz konusu prosedürün 6.3.1.2’inci maddesi dağıtımın gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Şöyle ki; dağıtım alanında hangi gönderinin hangi şartlarda kimlere teslim edileceği mevzuatımızda açık bir şekilde yer almaktadır. Tebligat gönderilerinin ise Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen yaş-ikamet-ehliyet-hukuki hasım olmamak şartlarının aynı anda sağlanması halinde teslimi gerçekleştirilebilir, aksi durumda yapılan tebliğ işlemi hukuksuz olacaktır. Durum böyle iken, mesai arkadaşlarımız gönderiyi teslim alacak muhataba ulaşamadığında, adres hatalı olduğunda ya da gönderi kabul edilmediğinde teslim işlemi yapmaları mümkün değildir. Hatta teorik olarak günlük 100 adet gönderi ile dağıtıma çıkan bir dağıtıcının bu gönderilerin hiçbirini teslim edemeden dağıtım alanından dönmesi mümkündür. Bu durumda performans ücretlerinin teslim adetlerine bağlanması açıkça hukuka aykırıdır.


Açıkladığımız nedenlerden ötürü, öncelikle söz konusu prosedürün 6.3.1.2’inci maddesinin kaldırılarak teslim adetleri üzerinden değil, yapılan işlemler üzerinden performans puanının hesaplanmasını ve mayıs ayına ait performans puanlarının 5.1.6’ıncı madde hükmü gereğince daha önce olduğu gibi işlem adetleri üzerinden hesaplanarak mayıs ayında performans ücretleri yatmayan mesai arkadaşlarımıza performans ücretlerinin ödenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
 

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu


298 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page