CHANCE_THIS_TO_IMAGE_URL"https://static.wixstatic.com/media/45ab39_dab56b7855424166870f7be3cefaf721~mv2.png/v1/fill/w_178,h_178,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/Renkli.png"sizes="192x192"/>
top of page

Toplu Sözleşmede Yapılan Büyük Hata!

Adil Haber-Sen olarak, toplu sözleşme metninin hatalı kaleme alınmasından dolayı mesai arkadaşlarımızın hak kaybına uğramaması gerektiğini, Balıkesir’de çalışan mesai arkadaşlarımızın da faaliyet içi gelire göre temel ücret artışından yararlandırılması gerektiğini, 2021 gelirleri açıklandığında ise 399 S. KHK’ya tabi mesai arkadaşlarımız için de İstanbul ve faaliyet içi gelire göre ilk 10’da yer alan illerdeki mesai arkadaşlarımızın temel ücret artışından yararlandırılması gerektiğini düşünüyor ve talep ediyoruz.6. Dönem Toplu sözleşme metninin 20. Maddesinde “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan sözleşmeli personel; faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Türkiye sıralamasında ilk on il arasına giren illerde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personele ödenmekte olan başarı bazlı ilave ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.” Hükmü karara bağlanmıştır.

Söz konusu sözleşme metninin atıf yaptığı idari hizmet sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri prosedürünün “diğer ilave ödemeler” başlıklı maddesinde;

“İstanbul ilinde fiilen görev yapan personele, temel ücretlerinin yüzde on beşi tutarında ilave ücret ödenir. Ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen görev yapan Başmüdürlere temel ücretin yüzde onu, fiilen görev yapan diğer personele temel ücretinin yüzde beşi tutarında ilave ücret ödenir. Bu ödeme her yıl bilançonun yayınlanmasını müteakip ücretlere yansıtılır.” Hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi toplu sözleşme metni İstanbul için özel bir başlık açmamış ve idari hizmet sözleşmeli personelin sözleşme esasları ve sözleşme ücretleri prosedürüne atıf yaparak gelir bakımından Türkiye sıralamasında ilk 10 arasına giren illerde idari hizmet sözleşmeli personel için ödenmesi gereken ücretlerin aynı usul ve esaslar çerçevesinde 399’lu personele de ödenmesine karar vermiştir.

Toplu sözleşme görüşmelerinde hizmet kolumuzu temsilen yer alan yetkili sendika tarafından bu madde de amaçlanan İHS’li personel hangi usul ve şartlarda bu temel ücret artışından yararlanıyorsa, 399 S. KHK’ya tabi personelin de aynı usul ve şartlarda bu temel ücret artışından yararlanması şeklinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak, kaleme alınan metin bu bağlamda olmamış ve makamınızca metnin lafzi yorumuna bakılarak İstanbul dahil faaliyet içi gelir göz önüne alınarak ilk 10 sırada belirlenen illere temel ücretin yüzde beşi oranında artış yapılacağı belirtilmiştir. Daha sonra yapılan görüşmelerde lafzi yorumdan vazgeçilerek amaçsal yorum esas alınmış ve İstanbul iline İHS’li personelde olduğu gibi temel ücretin yüzde 15 artırımlı olarak ilave ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçsal yorumun doğru olduğunu ve kanun metinlerinin yorumlanırken çalışanlar lehine yorumlanmasını doğru bulduğumuzu belirtmek isteriz.


Ancak kaleme alınan toplu sözleşme metninin bu şekilde yorumlanması İHS’li personele ait sözleşme usul ve esaslarında yer alan madde ile birebir örtüştüğünü söylemek mümkün değildir. Oysaki toplu sözleşmede amaçlanan bu madde bakımından İHS’li ve 399’lu mesai arkadaşlarımızın temel ücret artışından aynı usul ve şartlarda yararlanmasıdır. Gelinen noktada ise İHS’li mesai arkadaşlarımız için prosedür gereğince İstanbul ve faaliyet içi gelirde ilk 10’a giren illere yapılan temel ücret artışı, 399’lu mesai arkadaşlarımız için İstanbul dahil ilk 10’a giren mesai arkadaşlarımız için uygulanmaktadır. Yani aynı amaçla getirilen bir düzenlemeden İHS’li personeller 11 ilde yararlanırken, 399’lu personeller 10 ilde yararlanmaktadır. Bu durum ise açıkça toplu sözleşmede amaçlanan durum ile çelişmektedir.

Bu bağlamda 2020 yılı faaliyet içi gelirler esas alındığında 10. Sırada bulunan Balıkesir ilinde bulunan 399’lu mesai arkadaşlarımız faaliyet içi gelire göre ödenen temel ücret artışından yararlanamamıştır. Ancak Balıkesir’de bulunan İHS’li mesai arkadaşlarımız 2020 yılı faaliyet içi gelirlere göre temel ücret artışından yararlanmaktadır.

Adil Haber-Sen olarak, toplu sözleşme metninin hatalı kaleme alınmasından dolayı mesai arkadaşlarımızın hak kaybına uğramaması gerektiğini, amaçsal yorumdan yola çıkılarak ve yorumda çalışanların menfaati göz önünde bulundurularak Balıkesir’de çalışan mesai arkadaşlarımızın da faaliyet içi gelire göre temel ücret artışından yararlandırılması gerektiğini, 2021 gelirleri açıklandığında ise 399 S. KHK’ya tabi mesai arkadaşlarımız için de İstanbul ve faaliyet içi gelire göre ilk 10’da yer alan illerdeki mesai arkadaşlarımızın temel ücret artışından yararlandırılması gerektiğini düşünüyor ve talep ediyoruz.

Adil Haber-Sen

Yönetim Kurulu

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page